Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 515000 AMIA 2019-03-18
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 21000 AMIA 2019-03-18
မုန်လာဥ မုန်လာဥ တစ်ပိဿာ 600 AMIA 2019-03-18
ရွှေပဲသီး ရွှေပဲသီး တစ်ပိဿာ 3000 AMIA 2019-03-18
ပန်းဂေါ်ဖီ ပန်းဂေါ်ဖီ တစ်ပွင့် 300 AMIA 2019-03-18
ဂေါ်ဖီထုတ် ဂေါ်ဖီထုတ် တစ်ထုတ် 200 AMIA 2019-03-18
ခရမ်းချဉ်သီး ခရမ်းချဉ်သီး တစ်ပိဿာ 850 AMIA 2019-03-18
ရွှေဖရုံ(ကြီး) ရွှေဖရုံ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-03-18
ရွှေဖရုံ(လတ်) ရွှေဖရုံ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-03-18
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် နေမျိုး ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-03-18
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် နေမျိုး ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-03-18
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-03-18
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-03-18
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် မမိုးဇံ ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-03-18
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် မမိုးဇံ ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-03-18
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် ဒေါ်နု ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-03-18
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် ဒေါ်နု ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-03-18
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် မေထား ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-03-18
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် မေထား ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-03-18
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် Fu Xing Brothers ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-03-18
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် Fu Xing Brothers ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-03-18
ရာဘာ(အဖွင့်ဈေး/ယမ်း) ရာဘာ ၁ကီလိုဂရမ် ဂျပန်(TOCOM) 2019-03-18
ရာဘာ(ပိတ်ဈေး/ယမ်း) ရာဘာ ၁ကီလိုဂရမ် ဂျပန်(TOCOM) 2019-03-18
ရာဘာ(အဖွင့်ဈေး/ဝမ်) ရာဘာ ၁မက်ထရစ်တန် တရုတ်(SHFE) 2019-03-18
ရာဘာ(ပိတ်ဈေး/ဝမ်) ရာဘာ ၁မက်ထရစ်တန် တရုတ်(SHFE) 2019-03-18