Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 515000 AMIA 2019-05-17
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 21000 AMIA 2019-05-17
မုန်လာဥ မုန်လာဥ တစ်ပိဿာ 700 AMIA 2019-05-17
ရွှေပဲသီး ရွှေပဲသီး တစ်ပိဿာ 8000 AMIA 2019-05-17
ပန်းဂေါ်ဖီ ပန်းဂေါ်ဖီ တစ်ပွင့် 550 AMIA 2019-05-17
ဂေါ်ဖီထုတ် ဂေါ်ဖီထုတ် တစ်ထုတ် 700 AMIA 2019-05-17
ခရမ်းချဉ်သီး ခရမ်းချဉ်သီး တစ်ပိဿာ 1100 AMIA 2019-05-17
ရွှေဖရုံ(ကြီး) ရွှေဖရုံ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-05-17
ရွှေဖရုံ(လတ်) ရွှေဖရုံ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-05-17
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် နေမျိုး ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-05-17
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် နေမျိုး ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-05-17
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 780-800 ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-05-17
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 860 ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-05-17
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 880-950 မမိုးဇံ ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-05-17
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 880-950 မမိုးဇံ ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-05-17
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 860 ဒေါ်နု ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-05-17
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 780-800 ဒေါ်နု ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-05-17
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် မေထား ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-05-17
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် မေထား ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-05-17
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 880 Fu Xing Brothers ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-05-17
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 880 Fu Xing Brothers ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-05-17
ရာဘာ(အဖွင့်ဈေး/ယမ်း) ရာဘာ ၁ကီလိုဂရမ် 194.4 ဂျပန်(TOCOM) 2019-05-17
ရာဘာ(ပိတ်ဈေး/ယမ်း) ရာဘာ ၁ကီလိုဂရမ် 192.8 ဂျပန်(TOCOM) 2019-05-17
ရာဘာ(အဖွင့်ဈေး/ဝမ်) ရာဘာ ၁မက်ထရစ်တန် 11945 တရုတ်(SHFE) 2019-05-17
ရာဘာ(ပိတ်ဈေး/ဝမ်) ရာဘာ ၁မက်ထရစ်တန် 12390 တရုတ်(SHFE) 2019-05-17