Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 42000 AMIA 2019-08-21
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 570000 AMIA 2019-08-21
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 23000 AMIA 2019-08-21
မုန်လာဥ မုန်လာဥ တစ်ပိဿာ 750 AMIA 2019-08-21
ရွှေပဲသီး ရွှေပဲသီး တစ်ပိဿာ 5000 AMIA 2019-08-21
ပန်းဂေါ်ဖီ ပန်းဂေါ်ဖီ တစ်ပွင့် 300 AMIA 2019-08-21
ဂေါ်ဖီထုတ် ဂေါ်ဖီထုတ် တစ်ထုတ် 200 AMIA 2019-08-21
ခရမ်းချဉ်သီး ခရမ်းချဉ်သီး တစ်ပိဿာ 200 AMIA 2019-08-21
ရွှေဖရုံ(ကြီး) ရွှေဖရုံ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-08-21
ရွှေဖရုံ(လတ်) ရွှေဖရုံ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-08-21
ရာဘာ(အဖွင့်ဈေး/ယမ်း) ရာဘာ ၁ကီလိုဂရမ် 169.0 ဂျပန်(TOCOM) 2019-08-21
ရာဘာ(ပိတ်ဈေး/ယမ်း) ရာဘာ ၁ကီလိုဂရမ် 167.9 ဂျပန်(TOCOM) 2019-08-21
ရာဘာ(အဖွင့်ဈေး/ဝမ်) ရာဘာ ၁မက်ထရစ်တန် 11545 တရုတ်(SHFE) 2019-08-21
ရာဘာ(ပိတ်ဈေး/ဝမ်) ရာဘာ ၁မက်ထရစ်တန် 11390 တရုတ်(SHFE) 2019-08-21