တစ်လက်မမြေဩဇာကျွေးကိရိယာ

PRO Venturi Injector (မြေဩဇာကျွေးကိရိယာ)

နှစ်လက်မရေစစ်

YFV Online ရေစစ် (Model "F")

တစ်လက်မရေစစ်

YDV Online ရေစစ် (Model "D")

ရေအစက်ချခေါင်း

Online dripper ရေ အစက်ချပစ္စည်း

ရေအစက်ချပိုက်

P1 Light Dripline with Flat Dripper

ရေဖိအားပြကိရိယာ

ရေဖိအားပြကိရိယာ

ရေဖိအားထိန်းညှိ ကိရိယာ

PRV ရေဖိအားထိန်းညှိ ကိရိယာ

LDPE ပိုက်ပျော့

LDPE ပိုက်ပျော့

PVC Layflat Hose ပိုက်ပျော့

PVC Layflat Hose ပိုက်ပျော့

Offtake with Rubber D. 16

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Offtake with Rubber D. 25

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Adaptor Poly 16-Tape 16

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Flushing Valve

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Male Adaptor

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Offtake With Rubber × Tape 16

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Drip Line Coupling

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Straight reducer SR-N 16mm×25mm

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Tee Connector Reducer TR 25mm×16mm×25mm

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

25 mm LDPE Ball Valve

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

16 mm LDPE Ball Valve

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

16 mm Compact Valve

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

1" Threaded Ball Valve

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

25 mm Tee with 1/2" Male Thread

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Fitting dripline 1/2" swivel Nut

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

Drip Irrigation, Sprinkler Irrigation, Fertigation, Plant Protection, Green House technology

Contact Info

"09 782248387"
null
Facebook