frontend.forumfrontend.ask_question


ဆိတ်မွေးဖို့အတွက် နေဗီယာမြက် နဲ့ မွန်ဘာဆား မြက် ဘယ်မြက်စိုက်ရင် ပိုအဆင်ပြေမလဲ ဧရာဝတီတိုင်း မှာစိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

Like 2

Partners

  စကားပုံ  

"ခံသီးပြိုးပြောင် လဝါခေါင်"