frontend.forumfrontend.ask_question


ဂန္ဓမာ ဆန်မာ ၂ လရှိ့ပြီ စွဲဆေးဖြန်ပြီ ဘောင်လုံး လို့ရလာ

Like 1

Partners

  ဆိုရိုးစကား  

"ကမ္ဘာပေါ်တွင် သစ်ပင်ဖြစ်ပေါ်လာရန် နှစ်ပေါင်း လေးထောင်ကျော် အချိန်ယူရသည်"