frontend.forumfrontend.ask_question


ကိုင်းဆက်ခြင်းနည်းပညာများတင်ပြ ပေးကြပါ

Like 4

Partners

  ဆိုရိုးစကား  

"ကမ္ဘာပေါ်တွင် သစ်ပင်ဖြစ်ပေါ်လာရန် နှစ်ပေါင်း လေးထောင်ကျော် အချိန်ယူရသည်"