frontend.forumfrontend.ask_question


နွားဝယ်ချင်းပါတယ် ကောင်းကောင်းလေးဘယ်မှရနိုင်ပါလဲ?

Like 5

Partners

  စကားပုံ  

"သူ့အသီးကို စားချင်ရင် သူ့ခေါင်းကို ပြောင်အောင် တုံးရတယ်"