frontend.forumfrontend.ask_question


ဘာပိုးလည်းဗျာတော်တော်ဆိုးတယ်ဘာဆေးဖျန်ရမလည်းဆရာတို့

Like 1

Partners

  ဆိုရိုးစကား  

"ကမ္ဘာပေါ်တွင် သစ်ပင်ဖြစ်ပေါ်လာရန် နှစ်ပေါင်း လေးထောင်ကျော် အချိန်ယူရသည်"