frontend.forumfrontend.ask_question


ဘာပိုးလည်းဗျာတော်တော်ဆိုးတယ်ဘာဆေးဖျန်ရမလည်းဆရာတို့

Like 1

Partners

  ဆိုရိုးစကား  

"ကမ္ဘာပေါ်မှာ နှစ်စဉ် အစားအစာပေါင်း ၁.၃ ဘီလီယံ တန်ဟာ ဆုံးရှုံး ဒါမှမဟုတ် လေ့လွင့်နေပါတယ်။" (FAO)