frontend.forumfrontend.ask_question


Aung

ဘာလို့ပိုးကျတာလဲ

ဖြေဆိုရန်    ဖြေဆိုသူ0
စိုက်ပျိုး ရေ    လွန်ခဲ့သော 1 နှစ် က

U Hla Phay

ဘာဆေးဖျန်းရမလဲ?

ဖြေဆိုရန်    ဖြေဆိုသူ1
ပိုးမွှားရောဂါ    လွန်ခဲ့သော 1 နှစ် က

Partners

  စကားပုံ  

"ငရုတ်တစ်လှမ်း ခရမ်းတစ်ခုန်"