၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ (ဇွဲကပင်) တွင် နည်းပြရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီး ဝါသနာအရ စိုက်ပျိုးရေးဆောင်းပါးများ ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။