တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့အထွက်တိုးပြီး လူထူကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုင်စေသည့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ဝေပေးနေရန် ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားသော ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်သည်။

ခံယူထားသည့်တာဝန်

ယနေ့အချိန်အခါတွင် ရာသီဥတုဖောင်ပြန်မှု၊ မြေဆီလွှာများ ပျက်သုန်းလာမှုများနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ မမှန်ကန်မှုများကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်နေကြသည့် တောင်သူလယ်သမားအများစုတို့သည် သီးနှံအထွက်များကျဆင်းကာ ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ကြုံတွေ့နေကြသဖြင့် ဤကိစ္စကိုလျော့ပါးသွားစေရန် ဆုဆွေရေရှည်တည်တံ့စိုက်ပျိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း၏ ခံယူထားသည့်တာဝန်သည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

"ပြောင်းလဲနေသည့် ရာသီဥတုကို ကြံ့ကြံ့ခံ၍ အန္တရာယ်ကင်းသည့် အစားအစာများကို ရေရှည်အထွက်တိုးပြီး ထုတ်လုပ်သွားနိုင်ရန် တောင်သူလယ်သမားများ၏ အသိပညာနှင့် အတတ်ပညာစွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေအောင် စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်သွားမည်"

အဖွဲ့အစည်းဆောင်ရွက်မည့် လျာထားလုပ်ငန်းများ

(၁) ရေရှည်တည်တံ့စိုက်ပျိုးစနစ်သင်တန်းများကို တောင်သူလယ်သမားများအား စဉ်ဆက်မပြတ် ပို့ချပေးနေခြင်း။

(၂) ရေရှည်တည်တံ့စိုက်ပျိုးစနစ်သင်တန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်ပေးနေနိုင်ရန် တောင်သူလယ်သမား ဆရာဖြစ်သင်တန်းများပေးခြင်း။

(၃) ရေရှည်တည်တံ့စိုက်ပျိုးရေး စံပြကွက်များ ပြုလုပ်ခြင်း။

(၄) ရေရှည်တည်တံ့စိုက်ပျိုးရေး သုတေသနများလုပ်ဆောင်ခြင်း။

(၅) ရေရှည်တည်တံ့စိုက်ပျိုးရေး ပညာပေးစာအုပ်စာစောင်များ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခြင်း။

(၆) ရေရှည်တည်တံ့စိုက်ပျိုးရေး ပညာပေးဗီဒီယိုများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီခြင်း။

(၇) ရေရှည်တည်တံ့စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်း။

(၈) ရေရှည်တည်တံ့စိုက်ပျိုးရေး ပြည်တွင်းပြည်ပလေ့လာရေးခရီးများ ပို့ခြင်း။