ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ

ဝါးတောမျာကိုစနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း (၂) BIF
ဝါးတောမျာကိုစနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း (၂)
ဝါးတောမျာကိုစနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း(၁) BIF
ဝါးတောမျာကိုစနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း(၁)
ဝါးရုံပြုပြင်ခြင်း နှင့် မျှစ်များကိုစနစ်တကျရိတ်သိမ်းခြင်း BIF
ဝါးရုံပြုပြင်ခြင်း နှင့် မျှစ်များကိုစနစ်တကျရိတ်သိမ်းခြင်း
သီးနှံအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး UNESCO-LIFT
သီးနှံအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
ဓနိပင်နှင့် သူ၏ စားသောက်ကုန်အမျိုးမျိုး Greenovator
ဓနိပင်နှင့် သူ၏ စားသောက်ကုန်အမျိုးမျိုး
အမှန်တကယ်အကျိုးရှိသော်လည်း လူအများလက်လှမ်းမမီသေးသည့် အာဟာရဖြည့်ဆန် Greenway
အမှန်တကယ်အကျိုးရှိသော်လည်း လူအများလက်လှမ်းမမီသေးသည့် အာဟာရဖြည့်ဆန်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစေ့များအား သိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်း Greenway
ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစေ့များအား သိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်း
ဂျင်းစိုက်ပျိုးခြင်း/ ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်ပြီးနောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းများ Greenway
ဂျင်းစိုက်ပျိုးခြင်း/ ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်ပြီးနောက်ပိုင်း လုပ်ငန်းများ
ပြောင်းဖူး ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း သိုလှောင်ခြင်း Greenway
ပြောင်းဖူး ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း သိုလှောင်ခြင်း
သိုလှောင်သီးနှံဖျက်ပိုးဒဏ်မှကင်းဝေးရန် သိုလှောင်ရုံပြင်ဆင်ခြင်း Greenway
သိုလှောင်သီးနှံဖျက်ပိုးဒဏ်မှကင်းဝေးရန် သိုလှောင်ရုံပြင်ဆင်ခြင်း
တိုင်းဧရာရဲ့ စက်မှုလယ်ယာ ကူးပြောင်းရေး အခက်အခဲ Greenway
တိုင်းဧရာရဲ့ စက်မှုလယ်ယာ ကူးပြောင်းရေး အခက်အခဲ
ဝါးကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုခုတ်ကြမလဲ Greenway
ဝါးကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုခုတ်ကြမလဲ
အရေးကြီးလာပြီဖြစ်သော ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ (၂/၂) Greenway
အရေးကြီးလာပြီဖြစ်သော ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ (၂/၂)
အရေးကြီးလာပြီဖြစ်သော ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ (၁/၂) Greenway
အရေးကြီးလာပြီဖြစ်သော ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာ (၁/၂)
ကျွန်တော် သိတဲ့ အီသလင်း Greenway
ကျွန်တော် သိတဲ့ အီသလင်း
ကျွန်တော် သိတဲ့ အီသလင်း Greenway
ကျွန်တော် သိတဲ့ အီသလင်း
ရော်ဘာအစေးလှီးခြင်း Greenway
ရော်ဘာအစေးလှီးခြင်း

Partners

  စကားပုံ  

"သရက်ဓားထစ်၊ မရန်းတုတ်ပစ်၊ ပိန္နဲခဲပစ်"