Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပဲတီစိမ်း ပဲ ၁၉ ပိဿာ 25000 - 26500 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းနက် နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 57000 - 72000 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 47000 - 49000 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 47000 - 51500 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းနီ နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 45000 - 48000 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းညို နှမ်း ၁၅ ပိဿာ 46000 ZayHnone 2019-07-18
S1 လုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2650 - 2750 ZayHnone 2019-07-18
S1 ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2300 - 2625 ZayHnone 2019-07-18
နီလုံး မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2700 - 3000 ZayHnone 2019-07-18
မြေပဲတောင့် S1 (ခ) မြေပဲ ၇ ပိဿာ 9000 - 11500 ZayHnone 2019-07-18
မြေပဲတောင့်စို (S1) ကျွန်း မြေပဲ ၇ ပိဿာ 5500 - 8000 ZayHnone 2019-07-18
မြေပဲတောင့် (နီ) မြေပဲ ၇ ပိဿာ 5500 - 8000 ZayHnone 2019-07-18
(နီ)ခ မြေပဲ ၇ ပိဿာ 8500 - 12000 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5000 - 6400 ZayHnone 2019-07-18
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5000 - 6000 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 980 ZayHnone 2019-07-18
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1100 - 1200 ZayHnone 2019-07-18
ဟော်လန်ပြင် ပဲ ၁ တင်း 26800 ZayHnone 2019-07-18
929 ပဲ ၁ တင်း 27000 ZayHnone 2019-07-18
V6 ပဲ ၁ တင်း 25000 ZayHnone 2019-07-18
ပြောင်းဖူးစေ့ CP ပြောင်း ၁ တင်း 9000 - 8800 ZayHnone 2019-07-18
ပဲတီစိမ်းကြီး ပဲ ၁ တင်း 34000 - 28000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၁ တင်း 18800 ZayHnone 2019-07-18
ပဲကြီးဖြူ ပဲ ၁ ပိဿာ 23000 - 30000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲနီပြား ပဲ ၁ တင်း 20000 - 25000 ZayHnone 2019-07-18
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း ၁ တင်း 11000 ZayHnone 2019-07-18
စားတော်ပဲ ထီးလင်း ပဲ ၁ တင်း 9000 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းနှက်စမုံ နှမ်း ၁ တင်း 70000 - 91000 ZayHnone 2019-07-18
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 700 - 725 ZayHnone 2019-07-18
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 625 - 650 ZayHnone 2019-07-18
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 550 - 600 ZayHnone 2019-07-18
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 2000 - 2400 ZayHnone 2019-07-18
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1500 - 1700 ZayHnone 2019-07-18
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1200 - 1300 ZayHnone 2019-07-18
ဆား ပိူာ(၅၀) ဆား ၅၀ ပိဿာ 15500 ZayHnone 2019-07-18
ဆား ပိူာ(၂၅) ဆား ၂၅ ပိဿာ 8000 - 8200 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6500 ZayHnone 2019-07-18
ပဲဆီသန့် ဆီ ၁ ပိဿာ 5500 - 6000 ZayHnone 2019-07-18
ဂျုံ (ငါးဇွန်) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 53000 ZayHnone 2019-07-18
ဂျုံ (မြင်းမူ) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 53000 ZayHnone 2019-07-18
ဂျုံ (မြောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 54000 ZayHnone 2019-07-18
ဂျုံ (ဆားတောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 53000 ZayHnone 2019-07-18
ဂျုံ (ဘုတလင်/မုံရွာ) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 53000 ZayHnone 2019-07-18
ဂျုံ (တောင်ဘက်) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 53000 ZayHnone 2019-07-18
ဂျုံ (ရှမ်း) ဂျုံ ၃ တင်း 43000 - 44000 ZayHnone 2019-07-18
ဂျုံ (အထွက်တိုး) ဂျုံ ၃ တင်း 44000 - 45000 ZayHnone 2019-07-18
ဂျုံ (AUS) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 53000 ZayHnone 2019-07-18
ဂျုံ - ဖွဲ ဂျုံ ၁ ပိဿာ 550 - 570 ZayHnone 2019-07-18
ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၃ တင်း 80000 ZayHnone 2019-07-18
ကုဖြူကြီး (V2) ပဲ ၃ တင်း 82000 ZayHnone 2019-07-18