ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် နောက်ဆုံးနှစ် တွင်ပညာသင်ကြားနေပြီး စိတ်ဝင်စားရာနယ်ပယ်အလိုက် အစိမ်းရောင်လမ်းတွင် ဆောင်းပါးများရေးသားလျက်ရှိသည်။