မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကို ယုံကြည်စိတ်ချက်ရသည့် သတင်းအရင်းအမြစ်များမှ ပြန်လည် ဖော်ပြပေးနေသည့် အကောင့်ဖြစ်ပါသည်။