ဆလပ်ပင် အကြောင်း သိကောင်းစရာနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

အခမဲ့ ရယူပါ (732.54 KB)

ဆလပ်ပင် အကြောင်း သိကောင်းစရာနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

အစိမ်းရောင်လမ်း စိုက်ပျိုးရေး ဖုန်းဆော့ဝဲလ်၏ စာအုပ်စင်ကဏ္ဍမှာ ဆလပ်ပင် အကြောင်း သိကောင်းစရာနှင့် စိုက်ပျိုးနည်းစနစ် စာအုပ်အား စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အစိမ်းရောင်လမ်း အင်တာနက် စာမျက်နှာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ဖုန်းဆော့ဝဲလ်မှတဆင့် တောင်သူများထံ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေခွင့် ပြုထားပါသည်။ သုံးစွဲခွင့်ပေးပါသော စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနအား အစိမ်းရောင်လမ်း စိုက်ပျိုးရေး ဖုန်းဆော့ဝဲလ်မှ အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ စာအုပ် အရွယ်အစားမှာ ၇၃၂.၅၄ ကီလိုဘိုက် ဖြစ်ပါတယ်။