မိသားစု တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ငါးမွေးမြူခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှု

အခမဲ့ ရယူပါ (4.31 MB)

မိသားစု တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ငါးမွေးမြူခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှု

မိသားစု တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ငါးမွေးမြူခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှုစာအုပ်အား WorldFish - Myanmar ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး အစိမ်းရောင်လမ်း၏ စာအုပ်စင်ကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

မိသားစု တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ငါးမွေးမြူခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာများ၊ လမ်းညွှန်ချက်အဆင့်ဆင့်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးကာ ငါးထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားလာစေခြင်း၊ ဝင်ငွေတိုးစေခြင်းဖြင့် မိသားစုများတွင် အာဟာရပြည့်ဝမှု မြင့်မားစေရေးကို အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

မှတ်ချက်။  ။ စာအုပ်အရွယ်အစားမှာ (၄.၃၁) မက်ဂါဘိုက်သာရှိပါသည်။