စီမံချက်နောက်ခံ

စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက် (ALLADZ) သည် ဈေးကွက်စနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုအခြေခံ၍ ဖော်ဆောင်သွားမည့် စီမံချက် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သွင်းအားစုလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ပဲမျိုးစုံကုန်သည်ကြီးများ၊ ဘဏ်များ၊ အခြားဝန်ဆောင်မှု အဖွဲ့ အစည်း များ၊ လယ်သမားအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ပြီး၊ ပဲစိုက်တောင်သူများလိုအပ်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာအခက်အခဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ၊ လုပ်သားလိုအပ်ချက်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးခြင်းနှင့် သွင်းအားစုဆိုင်ရာဘောင်ချာစနစ်ဖြင့် သွင်းအားစုများ ပံ့ပိုးကူညီခြင်းဖြင့် ပဲစိုက်တောင်သူများ သီးနှံအထွက်တိုးစေပြီး၊ အမြတ်အစွန်း ပိုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။

 

(ALLADZ) စီမံချက် သည် ပဲအဓိကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပြီး၊ ပဲဈေးကွက်မြို့နယ်များ ဖြစ်သော မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် မကွေး၊ မင်းဘူး၊ ပွင့်ဖြူ၊ စလင်းမြို့နယ်များ၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးတွင် ခရမ်း၊ သုံးခွမြို့နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဟင်္သာတ၊ မြောင်းမြ၊ ဇလွန်မြို့နယ် စသော စီမံချက်မြို့နယ် (၉) မြို့နယ်တွင် အကောင် အထည် ဖော်ဆောင် သွား မည်။ ပဲစိုက်တောင်သူများ ပဲထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဈေးကွက်များ လက်လှမ်းမီလာခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေတိုး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်စေခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေတိုးတက်စေပါမည်။ စီမံချက်သည် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ (၁၀၇၇၀) ဦးကို အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးတောင်သူများ နှင့် လယ်လုပ်သား (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့်အကျိုးရှိစေမည်။

ALLADZ စီမံချက်သည် ပဲမျိုးစုံတန်ဖိုးမြှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့ အကြုံ ရှိသော ICCO၊ NAG နှင့် Tun Yat Limited တို့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးရံပုံငွေ (LIFT) ၏ ရံပုံငွေထောက်ပံ့မှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

စီမံချက်သည် အမျိုးသမီးများအတွက် ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကို စွမ်း ဆောင်ရည်မြှင့်တင်သွားပါမည်။ ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်များ၊ ရာသီဥတု၊ ကျားမနှင့် အာဟာရကိုအခြေခံသော စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များကို လယ်သမားနှင့် အမျိုးသမီးများဦးဆောင် လုပ်ဆောင်စေခြင်းဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးနည်းများ ရေရှည်တည်တံ့စေပါမည်။ ပဲထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်လာပြီး၊ အာဟာရဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံစေပါမည်။

 

စီမံချက်မြို့နယ်များဖြစ်သည် မကွေး၊ မင်းဘူး၊ ခရမ်းနှင့် သုံးခွမြို့နယ်များမှ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ (၅၄) ဖွဲ့ကို ဈေးကွက်၊ ငွေကြေးနှင့် အလုပ်အကိုင်များ လက်လှမ်းမီလာစေရန် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးသွားမည်။ အမျိုးသမီးများ၏ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ပိုင်ခွင့်များ ဖန်တီးပေးခြင်း သည် စီမံချက်၏ အဓိကအရေးကြီးသော အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများ ၏ ခေါင်းဆောင်မှု ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးသွားမည်။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကို အာဟာရ အခြေခံစီး ပွားရေး လုပ်ငန်းများ နှင့် အခြားအိမ်တွင်းဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင် နိုင်ရန် ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်။ ယခုအချိန် COVID 19 အခြေအနေနှင့် လျော်ညီစွာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို ပြုလုပ်ပြီး၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ အနေဖြင့် အခြားဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်းများမှတဆင့် သင်ယူနိုင်ခြင်း၊ မျှဝေနိုင်ခြင်း၊ ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုများ ပိုမိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် သီးနှံထုတ်ကုန်များကိုလည်း ကြော်ငှာ တင်ရောင်းချနိုင်ခြင်းများ လုပ်ဆောင် လာနိုင်ပါမည်။