စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနယ်ပယ်တွင် လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုစုစည်းစည်း မျှဝေပေးနိုင်ကြရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။