အစိမ်းရောင်လမ်းဖုန်းဆော့ဝဲကို ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးမွေးမြုရေး နည်းပညာနဲ့ ဗဟုသုတများ ဖြန့်ဝေပေးရန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ စိုက်မွေးလောက အောင်မြင်နေသော အမျိုးသမီးများ၊ အိမ်ရှင်မများသိသင့်တဲ့ ဆောင်းပါးများ၊ ခံယူချက်များ ယူဆချက်များကို အချင်းချင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်ရန်နှင့် နည်းပညာကို ယခုထက်ပိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုတတ်ရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။