Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပဲစဉ်းငုံုနီ သစ် ပဲ ၁ တင်း 34500 ZayHnone 2019-06-26
ဟော်လန်ပြင် ပဲ ၁ တင်း 27500 ZayHnone 2019-06-26
929 ပဲ ၁ တင်း 27500 ZayHnone 2019-06-26
V2 ပဲ ၁ တင်း 27500 ZayHnone 2019-06-26
V6 ပဲ ၁ တင်း 26300 ZayHnone 2019-06-26
ပြောင်းဖူးစေ့ CP ပြောင်း ၁ တင်း 8400 ZayHnone 2019-06-26
စွန်တာ ကျွန်း ပဲ ၁ တင်း 18000 ZayHnone 2019-06-26
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 750 - 790 ZayHnone 2019-06-26
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 675 - 700 ZayHnone 2019-06-26
ကြက်သွန်နီ သစ် ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 550 - 650 ZayHnone 2019-06-26
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 2000 - 2400 ZayHnone 2019-06-26
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1500 - 1700 ZayHnone 2019-06-26
ကြက်သွန်ဖြူ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1200 - 1300 ZayHnone 2019-06-26
ဆား ပိူာ(၅၀) ဆား ၅၀ ပိဿာ 15500 ZayHnone 2019-06-26
ဆား ပိူာ(၂၅) ဆား ၂၅ ပိဿာ 8000 - 8200 ZayHnone 2019-06-26
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6500 ZayHnone 2019-06-26
ပဲဆီသန့် ဆီ ၁ ပိဿာ 5500 - 6000 ZayHnone 2019-06-26
ဂျုံ (ငါးဇွန်) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 53000 ZayHnone 2019-06-26
ဂျုံ (မြင်းမူ) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 53000 ZayHnone 2019-06-26
ဂျုံ (မြောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 52000 - 54000 ZayHnone 2019-06-26
ဂျုံ (ဆားတောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 53000 ZayHnone 2019-06-26
ဂျုံ (ဘုတလင်/မုံရွာ) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 53000 ZayHnone 2019-06-26
ဂျုံ (တောင်ဘက်) ဂျုံ ၃ တင်း 50000 - 53000 ZayHnone 2019-06-26
ဂျုံ (ရှမ်း) ဂျုံ ၃ တင်း 43000 - 44000 ZayHnone 2019-06-26
ဂျုံ (အထွက်တိုး) ဂျုံ ၃ တင်း 44000 - 45000 ZayHnone 2019-06-26
ဂျုံ (AUS) ဂျုံ ၃ တင်း 53000 - 54000 ZayHnone 2019-06-26
ဂျုံ - ဖွဲ ဂျုံ ၁ ပိဿာ 630 - 650 ZayHnone 2019-06-26
ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၃ တင်း 81000 ZayHnone 2019-06-26
ကုဖြူကြီး (V2) ပဲ ၃ တင်း 83000 ZayHnone 2019-06-26
ကုဖြူကြီး (V7) ပဲ ၃ တင်း 80000 ZayHnone 2019-06-26
ကုလားပဲ (၉၂၉) ပဲ ၃ တင်း 83500 ZayHnone 2019-06-26
ပဲစင်းငုံ (နီ) ပဲ ၃ တင်း 103000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ ပဲ ၃ တင်း 108000 - 110000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲတီစိမ်းအညာ ပဲ ၃ တင်း 85000 - 95000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၃ တင်း 65000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲလွန်းပြာ ပဲ ၃ တင်း 55000 - 61000 ZayHnone 2019-06-26
တရုတ်ပဲကြီး ပဲ ၃ တင်း 113500 - 114500 ZayHnone 2019-06-26
ပဲကြီး (က) ပဲ ၃ တင်း 95000 - 97000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲကြီး (သ) ပဲ ၃ တင်း 70000 - 75000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲကြီး (လ) ပဲ ၃ တင်း 88000 - 90000 ZayHnone 2019-06-26
ဘိလပ်စေ့ ပဲ ၃ တင်း 85000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲကြား ပဲ ၃ တင်း 77000 - 78000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲနီပြား ပဲ ၃ တင်း 68000 - 78000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ ၃ တင်း 45000 - 57000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲပုတ် (ဗမာ) ပဲ ၃ တင်း 58000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲယင်းကြီး ပဲ ၃ တင်း 77500 - 78000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲယင်း (သ) ပဲ ၃ တင်း 76000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲထောပတ် (က) ပဲ ၃ တင်း 99000 - 100000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲထောပတ် (သ) ပဲ ၃ တင်း 88000 - 95000 ZayHnone 2019-06-26
ပဲထောပတ် (လ) ပဲ ၃ တင်း 97000 - 98000 ZayHnone 2019-06-26