Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
နှမ်းနက် နှမ်း တစ်အိတ် ၂၀၅၀၀၀ မှ ၂၁၀၀၀၀ ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-01-22
နှမ်းဝါ နှမ်း တစ်အိတ် ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-01-22
နှမ်းနီ နှမ်း တစ်အိတ် ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-01-22
နှမ်းညို နှမ်း တစ်အိတ် ၁၅၅၀၀၀ မှ ၁၅၈၀၀၀ ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-01-22
ပန်းနှမ်း နှမ်း တစ်အိတ် ၆၁၀၀၀ မှ ၆၂၀၀၀ AMIA 2019-01-22
ပဲပုတ်(ဗမာ) ပဲ တစ်အိတ် ၅၇၀၀၀ မှ ၅၇၅၀၀ သစ် AMIA 2019-01-22
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ တစ်အိတ် ၅၅၀၀၀ မှ ၅၆၀၀၀ AMIA 2019-01-22
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 6000 AMIA 2019-01-22
စားအုန်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 1660 AMIA 2019-01-22
စွန်တာပြာ ပဲ တစ်အိတ် သစ် AMIA 2019-01-22
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၈ ပိဿာ ၁၁၅၀၀ မှ ၁၂၀၀၀ AMIA 2019-01-22
စမုန်စပါး သီးနှံစေ့ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-01-22
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ AMIA 2019-01-22
ပဲစင်းငုံနီ ပဲ တစ်တင်း 25200 ဟောင်း AMIA 2019-01-22
ပဲစင်းငုံနီ ပဲ တစ်တင်း 28200 သစ် AMIA 2019-01-22
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 5500 AMIA 2019-01-22
နှမ်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 6700 AMIA 2019-01-22
ဆား ဆား ၂၅ အိတ် 17500 ပိသာ ၅၀ AMIA 2019-01-22
ပဲနီပြား ပြောင်း တစ်ပိဿာ ၁၄၀၀ မှ ၁၅၀၀ ဆောင်း AMIA 2019-01-22
စီပီပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ ၄၄၀ မှ ၄၅၀ AMIA 2019-01-22
ပဲပိစပ် ပဲ တစ်ပိဿာ သစ် AMIA 2019-01-22
ပဲလွမ်းပြာ ပဲ တစ်ပိဿာ 18500 သစ် AMIA 2019-01-22
ပြောင်းနီ ပြောင်း တစ်တင်း 10000 AMIA 2019-01-22
မြေပဲလုံးဆံနီ မြေပဲ တစ်ပိဿာ 3200 AMIA 2019-01-22
မြေပဲလုံးဆံဖြူ မြေပဲ တစ်ပိဿာ ၂၈၂၅ မှ ၂၈၇၅ AMIA 2019-01-22
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း တစ်တင်း 12000 AMIA 2019-01-22
နှမ်းနီ နှမ်း တစ်အိတ် 155000 AMIA 2019-01-22
နှမ်းပြာ နှမ်း တစ်အိတ် 185000 AMIA 2019-01-22
ဝါ ဝါ တစ်ပိဿာ ၁၄၇၅ မှ ၁၅၀၀ AMIA 2019-01-22
စီပီပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ ၄၄၀ မှ ၅၃၈ AMIA 2019-01-22
ပဲနောက်သေး ပဲ တစ်အိတ် 29000 AMIA 2019-01-22
ပဲလွန်း(ဝါ) ပဲ တစ်အိတ် ၂၁၅၀၀ မှ ၂၂၀၀၀ AMIA 2019-01-22
ကုလားပဲ(929) ပဲ တစ်အိတ် 25000 AMIA 2019-01-22
ကုလားပဲ(HL) ပဲ တစ်အိတ် 24500 AMIA 2019-01-22
ပဲထောပတ် ပဲ တစ်အိတ် 44000 AMIA 2019-01-22
ပေါ်ဆန်း(စပါး) ဆန် တင်း၁၀၀ 980000 AMIA 2019-01-22
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 37500 AMIA 2019-01-22
ဧည့်မထ(စပါး) ဆန် တင်း၁၀၀ 540000 AMIA 2019-01-22
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 21500 AMIA 2019-01-22
မုန်လာဥ မုန်လာဥ တစ်ပိဿာ 300 AMIA 2019-01-22
ရွှေပဲသီး ရွှေပဲသီး တစ်ပိဿာ 2500 AMIA 2019-01-22
ပန်းဂေါ်ဖီ ပန်းဂေါ်ဖီ တစ်ပွင့် 100 AMIA 2019-01-22
ဂေါ်ဖီထုတ် ဂေါ်ဖီထုတ် တစ်ထုတ် 130 AMIA 2019-01-22
ခရမ်းချဉ်သီး ခရမ်းချဉ်သီး တစ်ပိဿာ 300 AMIA 2019-01-22
ရွှေဖရုံ(ကြီး) ရွှေဖရုံ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-01-22
ရွှေဖရုံ(လတ်) ရွှေဖရုံ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-01-22
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် နေမျိုး ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-01-22
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် နေမျိုး ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-01-22
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 690 ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-01-22
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 740 ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-01-22