Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
နှမ်းဖြူ နှမ်း တစ်အိတ် ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-03-18
နှမ်းနက် နှမ်း တစ်အိတ် 160000 ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-03-18
နှမ်းဝါ နှမ်း တစ်အိတ် ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-03-18
နှမ်းနီ နှမ်း တစ်အိတ် ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-03-18
နှမ်းညို နှမ်း တစ်အိတ် ၁၆၀၀၀၀ မှ ၁၆၂၀၀၀ ၄၅ ပိဿာ AMIA 2019-03-18
ပန်းနှမ်း နှမ်း တစ်အိတ် 65000 AMIA 2019-03-18
ပဲပုတ်(ဗမာ) ပဲ တစ်အိတ် 57000 သစ် AMIA 2019-03-18
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ တစ်အိတ် ၅၇၀၀၀ မှ ၅၈၀၀၀ AMIA 2019-03-18
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 6000 AMIA 2019-03-18
စားအုန်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ ၁၆၀၀ မှ ၁၆၁၀ AMIA 2019-03-18
စွန်တာပြာ ပဲ တစ်အိတ် 56000 သစ် AMIA 2019-03-18
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၈ ပိဿာ ၁၀၅၀၀ မှ ၁၁၀၀၀ AMIA 2019-03-18
စမုန်စပါး သီးနှံစေ့ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-03-18
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ ၅၉၀၀၀ မှ ၆၀၀၀၀ AMIA 2019-03-18
ပဲစင်းငုံနီ ပဲ တစ်တင်း ဟောင်း AMIA 2019-03-18
ပဲစင်းငုံနီ ပဲ တစ်တင်း သစ် AMIA 2019-03-18
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-03-18
နှမ်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-03-18
ဆား ဆား ၂၅ အိတ် ပိသာ ၅၀ AMIA 2019-03-18
ပဲနီပြား ပြောင်း တစ်ပိဿာ ၁၃၅၀ မှ ၁၄၅၀ ဆောင်း AMIA 2019-03-18
စီပီပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ ၄၂၀ မှ ၄၂၅ AMIA 2019-03-18
ပဲပိစပ် ပဲ တစ်ပိဿာ 575 သစ် AMIA 2019-03-18
ပဲလွမ်းပြာ ပဲ တစ်ပိဿာ 18500 သစ် AMIA 2019-03-18
ပြောင်းနီ ပြောင်း တစ်တင်း 10300 AMIA 2019-03-18
မြေပဲလုံးဆံနီ မြေပဲ တစ်ပိဿာ AMIA 2019-03-18
မြေပဲလုံးဆံဖြူ မြေပဲ တစ်ပိဿာ ၂၇၅၀ မှ ၂၉၀၀ AMIA 2019-03-18
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း တစ်တင်း 13000 AMIA 2019-03-18
နှမ်းနီ နှမ်း တစ်အိတ် 170000 AMIA 2019-03-18
နှမ်းပြာ နှမ်း တစ်အိတ် 175000 AMIA 2019-03-18
ဝါ ဝါ တစ်ပိဿာ ၁၃၅၀ မှ ၁၄၀၀ AMIA 2019-03-18
စီပီပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ AMIA 2019-03-18
ပဲနောက်သေး ပဲ တစ်အိတ် AMIA 2019-03-18
ပဲလွန်း(ဝါ) ပဲ တစ်အိတ် AMIA 2019-03-18
ကုလားပဲ(929) ပဲ တစ်အိတ် 24500 AMIA 2019-03-18
ကုလားပဲ(HL) ပဲ တစ်အိတ် 28300 AMIA 2019-03-18
ပဲထောပတ် ပဲ တစ်အိတ် AMIA 2019-03-18
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 890000 AMIA 2019-03-18
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 38000 AMIA 2019-03-18
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 530000 AMIA 2019-03-18
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 20000 AMIA 2019-03-18
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 876000 AMIA 2019-03-18
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 42000 AMIA 2019-03-18
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 570000 AMIA 2019-03-18
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 22000 AMIA 2019-03-18
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 859000 AMIA 2019-03-18
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 38000 AMIA 2019-03-18
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 515000 AMIA 2019-03-18
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 21000 AMIA 2019-03-18
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 866000 AMIA 2019-03-18
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 38000 AMIA 2019-03-18