Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ကုဖြူကြီး (V7) ပဲ ၃ တင်း 78000 - 79000 ZayHnone 2019-07-18
ကုလားပဲ (၉၂၉) ပဲ ၃ တင်း 81000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲစင်းငုံ (နီ) ပဲ ၃ တင်း 100000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲတီစိမ်းအညာ ပဲ ၃ တင်း 96000 - 105000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၃ တင်း 65000 - 70000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲလွန်းပြာ ပဲ ၃ တင်း 55000 - 58000 ZayHnone 2019-07-18
တရုတ်ပဲကြီး ပဲ ၃ တင်း 114000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲကြီး (က) ပဲ ၃ တင်း 100000 - 105000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲကြီး (သ) ပဲ ၃ တင်း 85000 - 90000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲကြီး (လ) ပဲ ၃ တင်း 95000 - 100000 ZayHnone 2019-07-18
ဘိလပ်စေ့ ပဲ ၃ တင်း 85000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲကြား ပဲ ၃ တင်း 80000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲနီပြား ပဲ ၃ တင်း 68000 - 78000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ ၃ တင်း 47000 - 58000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲပုတ် (ဗမာ) ပဲ ၃ တင်း 57000 - 58000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲယင်းကြီး ပဲ ၃ တင်း 78000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲယင်း (သ) ပဲ ၃ တင်း 77000 - 78000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲထောပတ် (က) ပဲ ၃ တင်း 99000 - 100000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲထောပတ် (သ) ပဲ ၃ တင်း 94000 - 96000 ZayHnone 2019-07-18
ပဲထောပတ် (လ) ပဲ ၃ တင်း 97000 - 98000 ZayHnone 2019-07-18
စွန်တာပြာ (ကသဲ) ပဲ ၃ တင်း 63000 - 65000 ZayHnone 2019-07-18
စွန်တာပြာ (ရိုးရိုး) ပဲ ၃ တင်း 61000 - 61500 ZayHnone 2019-07-18
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၃ တင်း 56000 ZayHnone 2019-07-18
နိုင်လွန် ပဲ ၁ ပိဿာ 115000 - 118000 ZayHnone 2019-07-18
မြေတောက်ပဲ ပဲ ၃ တင်း 117000 - 123000 ZayHnone 2019-07-18
မတ်ပဲ (သစ်) ပဲ ၃ တင်း 73000 - 78000 ZayHnone 2019-07-18
စားတော် (ကျွန်း) ပဲ ၃ တင်း 88000 - 92000 ZayHnone 2019-07-18
ပြောင်းဖူး (ရှမ်း) ပြောင်း ၃ တင်း 24000 - 25000 ZayHnone 2019-07-18
ပြောင်းဖူး (CP) ပြောင်း ၃ တင်း 25000 - 25500 ZayHnone 2019-07-18
အထွက်တိုးနီ ပြောင်း ၃ တင်း 30000 - 32400 ZayHnone 2019-07-18
ဆန်ပြောင်း ပြောင်း ၃ တင်း 42000 - 43000 ZayHnone 2019-07-18
ဘိုကိတ် ပဲ ၃ တင်း 100000 - 115000 ZayHnone 2019-07-18
S1 လုံးဆံ (သစ်) မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3650 - 3700 ZayHnone 2019-07-18
အနီ လုံးဆံ (သစ်) မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3500 - 3800 ZayHnone 2019-07-18
အနီ လုံး မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3300 - 3400 ZayHnone 2019-07-18
Mတွဲ လုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3100 - 3400 ZayHnone 2019-07-18
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ 60000 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 168000 - 1708000 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းဖြူ (ဂျပန်) နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 178000 - 181000 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းညို နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 152000 - 154000 ZayHnone 2019-07-18
နှမ်းနက်(စမုံ) နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 265000 - 280000 ZayHnone 2019-07-18
ပန်းနှမ်း နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 70000 ZayHnone 2019-07-18
ဆီနေကြာ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 45000 - 47000 ZayHnone 2019-07-18
မုန့်ညှင်းစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 1200 - 1400 ZayHnone 2019-07-18
ရှမ်းဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2800 ZayHnone 2019-07-18
S1 ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3050 - 3500 ZayHnone 2019-07-18
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 12000 - 12500 ZayHnone 2019-07-18
စမုန်နက် သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 3200 ZayHnone 2019-07-18
စမုန်စပါး သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 2300 - 2400 ZayHnone 2019-07-18
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7000 ZayHnone 2019-07-18