Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၃ တင်း 57000 - 58000 ZayHnone 2019-08-22
နိုင်လွန် ပဲ ၁ ပိဿာ 118000 - 120000 ZayHnone 2019-08-22
မြေတောက်ပဲ ပဲ ၃ တင်း 120000 - 128000 ZayHnone 2019-08-22
မတ်ပဲ (သစ်) ပဲ ၃ တင်း 70000 - 75000 ZayHnone 2019-08-22
မတ်ပဲ (ရေသွင်း) ပဲ ၃ တင်း 65000 ZayHnone 2019-08-22
မတ်ပဲ (လုံးချွတ်) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-08-22
မတ်ပဲ (ခွံပါ) ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
မတ်ပဲ (သစ်) ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
စားတော် (ရန်ကုန်) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-08-22
စားတော် (ကျွန်း) ပဲ ၃ တင်း 88000 - 90000 ZayHnone 2019-08-22
စားတော် (အိန္ဒိယ) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-08-22
စားတော် (တရုတ်) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-08-22
ပြောင်းဖူး (ရှမ်း) ပြောင်း ၃ တင်း 23000 - 24000 ZayHnone 2019-08-22
ပြောင်းဖူး (ဗမာ) ပြောင်း ၃ တင်း ZayHnone 2019-08-22
ပြောင်းဖူး (CP) ပြောင်း ၃ တင်း 23000 - 25000 ZayHnone 2019-08-22
အထွက်တိုးနီ ပြောင်း ၃ တင်း 30000 - 32400 ZayHnone 2019-08-22
အထွက်တိုးဖြူ ပြောင်း ၃ တင်း ZayHnone 2019-08-22
ဆန်ပြောင်း ပြောင်း ၃ တင်း 42000 - 43000 ZayHnone 2019-08-22
ဘိုကိတ် ပဲ ၃ တင်း 125000 ZayHnone 2019-08-22
S1 လုံးဆံ (သစ်) မြေပဲ ၁ ပိဿာ 4000 ZayHnone 2019-08-22
S1 လုံးဆံ (ဟ) မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
S1 လုံးဆံ (မြင်းမူ) မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
အနီ လုံးဆံ (သစ်) မြေပဲ ၁ ပိဿာ 4000 ZayHnone 2019-08-22
အနီ လုံးဆံ (ဟ) မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
အနီ လုံး မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
Mတွဲ လုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
Mတွဲ လုံးဆံ (V) မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ 60000 - 63000 ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 155000 - 158000 ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းဖြူ (ရှယ်သစ်) နှမ်း ၄၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းဖြူ (ဂျပန်) နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 165000 ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းညို နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 150000 - 153000 ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းညို (သစ်) နှမ်း ၄၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
ထောင်နှမ်းညို နှမ်း ၄၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
နမ်းနက် နှမ်း ၄၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
ဆောင်းနှမ်း နှမ်း ၄၅ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းနက်(စမုံ) နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 250000 - 282000 ZayHnone 2019-08-22
ပန်းနှမ်း နှမ်း ၄၅ ပိဿာ 70000 - 71000 ZayHnone 2019-08-22
ဆီနေကြာ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 54000 - 55000 ZayHnone 2019-08-22
မုန့်ညှင်းစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 1200 - 1400 ZayHnone 2019-08-22
ဆီဆံ (ဗန်းမော်) မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
S1 ရွေးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
သံလမ်း မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
ရှမ်းဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2800 ZayHnone 2019-08-22
အညာဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
S1 ဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3800 - 3850 ZayHnone 2019-08-22
အနီဆီဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 12000 - 12500 ZayHnone 2019-08-22
စမုန်နက် သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 3200 ZayHnone 2019-08-22
စမုန်စပါး သီးနှံစေ့ ၁ ပိဿာ 2300 - 2400 ZayHnone 2019-08-22