Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ဂျုံ (မြင်းမူ) ဂျုံ ၃ တင်း 55000 - 56000 ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံ (မြောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 55000 - 56000 ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံ (ဆားတောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 55000 - 56000 ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံ (ဘုတလင်/မုံရွာ) ဂျုံ ၃ တင်း 55000 - 56000 ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံ (တောင်ဘက်) ဂျုံ ၃ တင်း 55000 - 56000 ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံ (ရှမ်း) ဂျုံ ၃ တင်း 53000 - 53500 ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံ (ကလေး) ဂျုံ ၃ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံ (အထွက်တိုး) ဂျုံ ၃ တင်း 53000 - 53500 ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံ (AUS) ဂျုံ ၃ တင်း 61000 - 62000 ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံ - ဖွဲ ဂျုံ ၁ ပိဿာ 660 - 680 ZayHnone 2019-03-18
ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၃ တင်း 80000 ZayHnone 2019-03-18
ကုဖြူကြီး (V2) ပဲ ၃ တင်း 72000 ZayHnone 2019-03-18
ကုဖြူကြီး (V7) ပဲ ၃ တင်း 70000 ZayHnone 2019-03-18
ကုလားပဲ (၉၂၉) ပဲ ၃ တင်း 72500 ZayHnone 2019-03-18
ပဲစင်းငုံ (ဖြူ) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲစင်းငုံ (နီ) ပဲ ၃ တင်း 78000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ ပဲ ၃ တင်း 122500 - 125000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲတီစိမ်းအညာ ပဲ ၃ တင်း 95000 - 100000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲတီစိမ်းရိုးရိုး ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲတီစိမ်း (ခွဲပဲ) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၃ တင်း 68000 - 70000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲလွန်းပြာ ပဲ ၃ တင်း 50000 - 52000 ZayHnone 2019-03-18
တရုတ်ပဲကြီး ပဲ ၃ တင်း 140000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲကြီး (က) ပဲ ၃ တင်း 90000 - 92000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲကြီး (သ) ပဲ ၃ တင်း 72000 - 73000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲကြီး (လ) ပဲ ၃ တင်း 78000 - 85000 ZayHnone 2019-03-18
ဘိလပ်စေ့ ပဲ ၃ တင်း 85000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲရာဇာ ပဲ ၃ တင်း 53500 ZayHnone 2019-03-18
ပဲကြား ပဲ ၃ တင်း 88000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲနီပြား ပဲ ၃ တင်း 85000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ ၃ တင်း 58000 - 60000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲပုတ် (ဗမာ) ပဲ ၃ တင်း 55000 - 56000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲယင်းကြီး ပဲ ၃ တင်း 77000 - 78000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲယင်း (သ) ပဲ ၃ တင်း 73000 - 74000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲချဉ်ပေါင် ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲထောပတ် (က) ပဲ ၃ တင်း 118000 - 120000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲထောပတ် (သ) ပဲ ၃ တင်း 114000 - 115000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲထောပတ် (လ) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-03-18
စွန်တာပြာ (ကသဲ) ပဲ ၃ တင်း 65000 ZayHnone 2019-03-18
စွန်တာပြာ (ရိုးရိုး) ပဲ ၃ တင်း 58000 - 60000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၃ တင်း 58000 - 59000 ZayHnone 2019-03-18
နိုင်လွန် ပဲ ၁ ပိဿာ 118000 ZayHnone 2019-03-18
မြေတောက်ပဲ ပဲ ၃ တင်း 106000 - 110000 ZayHnone 2019-03-18
မတ်ပဲ (သစ်) ပဲ ၃ တင်း 66000 - 68000 ZayHnone 2019-03-18
မတ်ပဲ (ရေသွင်း) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-03-18
မတ်ပဲ (လုံးချွတ်) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-03-18
မတ်ပဲ (ခွံပါ) ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
မတ်ပဲ (သစ်) ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
စားတော် (ရန်ကုန်) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-03-18
စားတော် (ကျွန်း) ပဲ ၃ တင်း 88000 - 91000 ZayHnone 2019-03-18