Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ဂျုံ (မြင်းမူ) ဂျုံ ၃ တင်း 60000-61000 ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံ (မြောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 60000-61000 ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံ (ဆားတောင်) ဂျုံ ၃ တင်း 59000-60000 ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံ (ဘုတလင်/မုံရွာ) ဂျုံ ၃ တင်း 59000-60000 ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံ (တောင်ဘက်) ဂျုံ ၃ တင်း 59000-60000 ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံ (ရှမ်း) ဂျုံ ၃ တင်း 60000 - 61000 ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံ (ကလေး) ဂျုံ ၃ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံ (အထွက်တိုး) ဂျုံ ၃ တင်း 59000 - 60000 ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံ (AUS) ဂျုံ ၃ တင်း 62000 - 62500 ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံ - ဖွဲ ဂျုံ ၁ ပိဿာ 620 - 650 ZayHnone 2019-01-22
ကုလားပဲ (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၃ တင်း 71000 - 72000 ZayHnone 2019-01-22
ကုဖြူကြီး (V2) ပဲ ၃ တင်း 70000 - 71000 ZayHnone 2019-01-22
ကုဖြူကြီး (V7) ပဲ ၃ တင်း 68000 - 69000 ZayHnone 2019-01-22
ကုလားပဲ (၉၂၉) ပဲ ၃ တင်း 70000 - 71000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲစင်းငုံ (ဖြူ) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲစင်းငုံ (နီ) ပဲ ၃ တင်း 84000 - 85000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲတီစိမ်းအညာ ပဲ ၃ တင်း 95000 - 103000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲတီစိမ်းရိုးရိုး ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲတီစိမ်း (ခွဲပဲ) ပဲ ၃ တင်း 68000 - 70000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၃ တင်း 70000 - 75000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲလွန်းပြာ ပဲ ၃ တင်း 55000 ZayHnone 2019-01-22
တရုတ်ပဲကြီး ပဲ ၃ တင်း 99000 - 100000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲကြီး (က) ပဲ ၃ တင်း 100000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲကြီး (သ) ပဲ ၃ တင်း 90000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲကြီး (လ) ပဲ ၃ တင်း 95000 ZayHnone 2019-01-22
ဘိလပ်စေ့ ပဲ ၃ တင်း 65000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲရာဇာ ပဲ ၃ တင်း 55000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲကြား ပဲ ၃ တင်း 120000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲနီပြား ပဲ ၃ တင်း 70000 - 73000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ ၃ တင်း 55000 - 56000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲပုတ် (ဗမာ) ပဲ ၃ တင်း 57000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲယင်းကြီး ပဲ ၃ တင်း 77000 - 80000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲယင်း (သ) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲချဉ်ပေါင် ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲထောပတ် (က) ပဲ ၃ တင်း 125000 - 130000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲထောပတ် (သ) ပဲ ၃ တင်း 125000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲထောပတ် (လ) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-01-22
စွန်တာပြာ (ကသဲ) ပဲ ၃ တင်း 65000 - 66000 ZayHnone 2019-01-22
စွန်တာပြာ (ရိုးရိုး) ပဲ ၃ တင်း 58000 - 60000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲဇီးကွက် ပဲ ၃ တင်း 65000 - 67000 ZayHnone 2019-01-22
နိုင်လွန် ပဲ ၁ ပိဿာ 115000 - 120000 ZayHnone 2019-01-22
မြေတောက်ပဲ ပဲ ၃ တင်း 110000 - 120000 ZayHnone 2019-01-22
မတ်ပဲ (သစ်) ပဲ ၃ တင်း 70000 - 73000 ZayHnone 2019-01-22
မတ်ပဲ (ရေသွင်း) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-01-22
မတ်ပဲ (လုံးချွတ်) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-01-22
မတ်ပဲ (ခွံပါ) ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
မတ်ပဲ (သစ်) ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
စားတော် (ရန်ကုန်) ပဲ ၃ တင်း ZayHnone 2019-01-22
စားတော် (ကျွန်း) ပဲ ၃ တင်း 87000 - 90000 ZayHnone 2019-01-22