Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7500 - 8000 ZayHnone 2019-08-22
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1270 - 13300 ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7300 ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းဖက် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1120 - 1150 ZayHnone 2019-08-22
မုန့်ညှင်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 4000 - 4500 ZayHnone 2019-08-22
မုန့်ညှင်းဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 730 ZayHnone 2019-08-22
နေကြာဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5600 ZayHnone 2019-08-22
နေကြာဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 630 - 700 ZayHnone 2019-08-22
ပဲပုတ်ဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1900 - 2000 ZayHnone 2019-08-22
ပဲပုတ်ဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1140 - 1150 ZayHnone 2019-08-22
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1600 - 1605 ZayHnone 2019-08-22
ကုခြမ်း (V2) ပဲ ၁ ပိဿာ 1740 ZayHnone 2019-08-22
ကုခြမ်း (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၁ ပိဿာ 1950 ZayHnone 2019-08-22
ကုခြမ်း (၉၂၉) ပဲ ၁ ပိဿာ 1830 ZayHnone 2019-08-22
ကုခြမ်း (ဗမာ) ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
ရာဇာခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ 3700 ZayHnone 2019-08-22
မတ်ခြမ်း / လုံးချွတ် ပဲ ၁ ပိဿာ 1500 - 1950 ZayHnone 2019-08-22
ပဲတီခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ 2100 - 2400 ZayHnone 2019-08-22
ပဲစင်းငုံခြမ်း/လုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 2000 - 2350 ZayHnone 2019-08-22
ကြက်ဆူူ (ရှမ်း) သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
ကြက်ဆူး (ဗမာ) သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
ပဲစဉ်းငုံ ပဲ ၁ တင်း 30000 ZayHnone 2019-08-22
မတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 23000 ZayHnone 2019-08-22
ဟော်လန် ပဲ ၁ တင်း 28300 ZayHnone 2019-08-22
မြကြေး ပဲ ၁ တင်း 29000 ZayHnone 2019-08-22
ဘိုကိတ်ပြာ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-22
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-22
ပဲလွန်းနီ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-22
ပဲနောက် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းစမှုံနက် နှမ်း ၃ တင်း 260000 - 270000 ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းစမှုံ (သစ်) နှမ်း ၃ တင်း ZayHnone 2019-08-22
နှှမ်းစမှုံ (ဟောင်း) နှမ်း ၃ တင်း ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းပြာသန့် နှမ်း ၃ တင်း 180000 ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းနီ နှမ်း ၃ တင်း 160000 ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၃ တင်း 160000 ZayHnone 2019-08-22
ပဲကြီး ပဲ ၁ တင်း 34000 - 36000 ZayHnone 2019-08-22
ပဲကြီးလတ်ချော ပဲ ၁ တင်း 32000 ZayHnone 2019-08-22
ပဲကြီးသေး ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-22
လုံးဆံဖြူ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 4100 ZayHnone 2019-08-22
လုံးဆံနီ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 4200 ZayHnone 2019-08-22
၆လတောင့် မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
ဝါ ဝါ ၁ ပိဿာ 1450 ZayHnone 2019-08-22
ပဲဒီစိမ်း ပဲ ၁ တင်း 33500 ZayHnone 2019-08-22
ဆီဆံအကျ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-08-22
ပဲတောင့်စို မြေပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-08-22
ပဲစဉ်းငုံဟောင်း ပဲ ၁တင်း ZayHnone 2019-08-22
ပဲစဉ်းငုံနီဟောင်း ပဲ ၁တင်း 28000 ZayHnone 2019-08-22
ဘိုကိတ်ဖြူ ပဲ ၁တင်း ZayHnone 2019-08-22
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7300 ZayHnone 2019-08-22
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6500 ZayHnone 2019-08-22