Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
နေကြာစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း 1800 ZayHnone 2019-10-18
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1320 ZayHnone 2019-10-18
ပြောင်းဖူးစေ့စီပီ ပြောင်း ၁ တင်း 6800 ZayHnone 2019-10-18
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း ၁ တင်း 10000 ZayHnone 2019-10-18
ဂျုံထွက်တိုး ဂျုံ ၁ တင်း 16000 ZayHnone 2019-10-18
ဂျုံဖြူသန့် ဂျုံ ၁ တင်း 17500-17000 ZayHnone 2019-10-18
ထိုင်ဝမ် ပဲ ၁ တင်း 27000 ZayHnone 2019-10-18
929 ပဲ ၁ တင်း 26000 ZayHnone 2019-10-18
ကုဖြူလုံးကြီး ပဲ ၁ တင်း 25800 ZayHnone 2019-10-18
ပဲစဉ်းငုံ ပဲ ၁ တင်း 28700 ZayHnone 2019-10-18
ပဲဒီစိမ်းကြီး ပဲ ၁ တင်း 34000-31000 ZayHnone 2019-10-18
ပဲဒီစိမ်းသေး ပဲ ၁ တင်း 31000 ZayHnone 2019-10-18
မတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 28000-25000 ZayHnone 2019-10-18
ပဲနီလုံးကြား ပဲ ၁ တင်း 19200-19000 ZayHnone 2019-10-18
ထောပတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 24000 ZayHnone 2019-10-18
ပဲပုတ်စေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း 18300 ZayHnone 2019-10-18
ပြောင်းနီ ပြောင်း ၁ တင်း 9500 ZayHnone 2019-10-18
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 730 - 650 ZayHnone 2019-10-18
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 650 - 550 ZayHnone 2019-10-18
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 350 - 550 ZayHnone 2019-10-18
ကြက်သွန်ဖြူ ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 3300 - 2800 ZayHnone 2019-10-18
ကြက်သွန်ဖြူ သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 2300 - 1500 ZayHnone 2019-10-18
V3 V7 ပဲ ၁ တင်း 25500 ZayHnone 2019-10-18
ကုလားပဲလုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 1335 - 1365 ZayHnone 2019-10-18
ကုလားပဲလုံဖြူကြီး ပဲ ၁ ပိဿာ 1335 - 1365 ZayHnone 2019-10-18
စားတော်ပဲလုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 1200 - 1220 ZayHnone 2019-10-18
စွန်တာနီ/ပြာ ပဲ ၁ ပိဿာ 1180 - 1255 ZayHnone 2019-10-18
ထောပတ်ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ 1650 - 1915 ZayHnone 2019-10-18
ပဲကြီး (ကုန်း) ပဲ ၁ ပိဿာ 1460 - 1500 ZayHnone 2019-10-18
ပဲကြီး (ရွှေကျွန်း) ပဲ ၁ ပိဿာ 2035 - 2125 ZayHnone 2019-10-18
ပဲဒီစိမ်း ပခုက္ကူ ပဲ ၁ ပိဿာ 1950 - 1970 ZayHnone 2019-10-18
ပဲတီစိမ်း ခရမ်းရွှေဝါ ပဲ ၁ ပိဿာ 2000 - 2050 ZayHnone 2019-10-18
ပဲတီစိမ်း ဝါးခယ်မ ပဲ ၁ ပိဿာ 1865 - 1885 ZayHnone 2019-10-18
ပဲတီစိမ်း အညာရွှေဝါ ပဲ ၁ ပိဿာ 1580 - 1835 ZayHnone 2019-10-18
ပြောင်းဆံ ပြောင်း ၁ ပိဿာ 435 - 455 ZayHnone 2019-10-18
ပဲလွန်းဖြူ ပဲခူး ပဲ ၁ ပိဿာ 1200 - 1270 ZayHnone 2019-10-18
ပဲလွန်းဖြူ မင်းလှ ပဲ ၁ ပိဿာ 1130 - 1150 ZayHnone 2019-10-18
ပဲလွန်းဖြူ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပဲ ၁ ပိဿာ 1130 - 1150 ZayHnone 2019-10-18
ပဲလွန်းနီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ပဲ ၁ ပိဿာ 1165 - 1250 ZayHnone 2019-10-18
ဘိုကိတ်ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ 1230 - 1250 ZayHnone 2019-10-18
မတ်ပဲ RAW ပဲ ၁ ပိဿာ 1450 - 1460 ZayHnone 2019-10-18
မတ်ပဲ FAQ/ RC (2018) ပဲ ၁ တန် 880000 ZayHnone 2019-10-18
မတ်ပဲ SQ/ RC (2018) ပဲ ၁ တန် 1030000 ZayHnone 2019-10-18
ကုလားပဲခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ 1800 - 1825 ZayHnone 2019-10-18
ပဲပုပ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (သိပ္ပံ) ပဲ ၁ ပိဿာ 1015 - 1035 ZayHnone 2019-10-18
ပဲပုပ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (အထွက်တိုး) ပဲ ၁ ပိဿာ 1050 - 1070 ZayHnone 2019-10-18
ဆိပ်ဖြူရှယ် (ကြက်သွန်နီ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1300 ZayHnone 2019-10-18
ဆိပ်ဖြူလတ်ကြီး(ကြက်သွန်နီ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1150 ZayHnone 2019-10-18
ဆိပ်ဖြူလတ်သန့်(ကြက်သွန်နီ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1050 ZayHnone 2019-10-18
ဆိပ်ဖြူလတ်ချော(ကြက်သွန်နီ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 750 ZayHnone 2019-10-18