Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1570 ZayHnone 2019-05-17
ကုခြမ်း (V2) ပဲ ၁ ပိဿာ 1810 - 1820 ZayHnone 2019-05-17
ကုခြမ်း (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၁ ပိဿာ 1960 - 1965 ZayHnone 2019-05-17
ကုခြမ်း (၉၂၉) ပဲ ၁ ပိဿာ 1890 - 1895 ZayHnone 2019-05-17
ကုခြမ်း (ဗမာ) ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-05-17
ရာဇာခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ 3325 ZayHnone 2019-05-17
မတ်ခြမ်း / လုံးချွတ် ပဲ ၁ ပိဿာ 1500 - 1950 ZayHnone 2019-05-17
ပဲတီခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ 2300 - 2400 ZayHnone 2019-05-17
ပဲစင်းငုံခြမ်း/လုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 2000 - 2150 ZayHnone 2019-05-17
ကြက်ဆူူ (ရှမ်း) သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ ZayHnone 2019-05-17
ကြက်ဆူး (ဗမာ) သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ ZayHnone 2019-05-17
ပဲစဉ်းငုံ ပဲ ၁ တင်း 32000 ZayHnone 2019-05-17
မတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 26500 ZayHnone 2019-05-17
ဟော်လန် ပဲ ၁ တင်း 29300 ZayHnone 2019-05-17
မြကြေး ပဲ ၁ တင်း 30000 ZayHnone 2019-05-17
ဘိုကိတ်ပြာ ပဲ ၁ တင်း 16500 ZayHnone 2019-05-17
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-05-17
ပဲလွန်းနီ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-05-17
ပဲနောက် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-05-17
နှမ်းစမှုံနက် နှမ်း ၃ တင်း 265000 ZayHnone 2019-05-17
နှမ်းစမှုံ (သစ်) နှမ်း ၃ တင်း ZayHnone 2019-05-17
နှှမ်းစမှုံ (ဟောင်း) နှမ်း ၃ တင်း ZayHnone 2019-05-17
နှမ်းပြာသန့် နှမ်း ၃ တင်း 190000 - 200000 ZayHnone 2019-05-17
နှမ်းနီ နှမ်း ၃ တင်း 170000 ZayHnone 2019-05-17
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၃ တင်း 165000 ZayHnone 2019-05-17
ပဲကြီး ပဲ ၁ တင်း 31500 - 32500 ZayHnone 2019-05-17
ပဲကြီးလတ်ချော ပဲ ၁ တင်း 30000 ZayHnone 2019-05-17
ပဲကြီးသေး ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-05-17
လုံးဆံဖြူ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3100 ZayHnone 2019-05-17
လုံးဆံနီ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3150 ZayHnone 2019-05-17
၆လတောင့် မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-05-17
ဝါ ဝါ ၁ ပိဿာ 1350 ZayHnone 2019-05-17
ပဲဒီစိမ်း ပဲ ၁ တင်း 38000 ZayHnone 2019-05-17
ဆီဆံအကျ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-05-17
ပဲတောင့်စို မြေပဲ ၁ တင်း 13000 - 15000 ZayHnone 2019-05-17
ပဲစဉ်းငုံဟောင်း ပဲ ၁တင်း ZayHnone 2019-05-17
ပဲစဉ်းငုံနီဟောင်း ပဲ ၁တင်း 28000 ZayHnone 2019-05-17
ဘိုကိတ်ဖြူ ပဲ ၁တင်း ZayHnone 2019-05-17
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5900 ZayHnone 2019-05-17
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6600 ZayHnone 2019-05-17
စားအုံးဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1580 - 1560 ZayHnone 2019-05-17
မြေပဲလုံးဆံနီ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3300 - 3250 ZayHnone 2019-05-17
မြေပဲလုံးဆံဖြူ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3000 - 2850 ZayHnone 2019-05-17
မြေပဲဆီဆံဖြူ ဆီ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-05-17
နှမ်းနက် နှမ်း ၁ ပိဿာ 85000 - 70000 ZayHnone 2019-05-17
နှမ်းနီ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-05-17
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁ ပိဿာ 51500 ZayHnone 2019-05-17
နှမ်းညို နှမ်း ၁ တင်း 51500 ZayHnone 2019-05-17
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁ တင်း 59000 - 55000 ZayHnone 2019-05-17
ပန်းနှမ်း နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-05-17