Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1610 ZayHnone 2019-03-18
ကုခြမ်း (V2) ပဲ ၁ ပိဿာ 1570 - 1580 ZayHnone 2019-03-18
ကုခြမ်း (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၁ ပိဿာ 1930 - 1940 ZayHnone 2019-03-18
ကုခြမ်း (၉၂၉) ပဲ ၁ ပိဿာ 1750 - 1760 ZayHnone 2019-03-18
ကုခြမ်း (ဗမာ) ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ရာဇာခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
မတ်ခြမ်း / လုံးချွတ် ပဲ ၁ ပိဿာ 1500 - 1900 ZayHnone 2019-03-18
ပဲတီခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ 2000 - 2350 ZayHnone 2019-03-18
ပဲစင်းငုံခြမ်း/လုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 1000 - 1150 ZayHnone 2019-03-18
ကြက်ဆူူ (ရှမ်း) သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ကြက်ဆူး (ဗမာ) သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ပဲစဉ်းငုံ ပဲ ၁ တင်း 27300 ZayHnone 2019-03-18
မတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 22000 ZayHnone 2019-03-18
ဟော်လန် ပဲ ၁ တင်း 30000 ZayHnone 2019-03-18
မြကြေး ပဲ ၁ တင်း 27500 ZayHnone 2019-03-18
ဘိုကိတ်ပြာ ပဲ ၁ တင်း 16000 - 17000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲလွန်းနီ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲနောက် ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းစမှုံနက် နှမ်း ၃ တင်း 250000 - 255000 ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းစမှုံ (သစ်) နှမ်း ၃ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှှမ်းစမှုံ (ဟောင်း) နှမ်း ၃ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းပြာသန့် နှမ်း ၃ တင်း 175000 ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းနီ နှမ်း ၃ တင်း 170000 ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၃ တင်း 165000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲကြီး ပဲ ၁ တင်း 30000 - 31500 ZayHnone 2019-03-18
ပဲကြီးလတ်ချော ပဲ ၁ တင်း 28500 ZayHnone 2019-03-18
ပဲကြီးသေး ပဲ ၁ တင်း 27500 ZayHnone 2019-03-18
လုံးဆံဖြူ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2675 - 2700 ZayHnone 2019-03-18
လုံးဆံနီ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2900 - 2950 ZayHnone 2019-03-18
၆လတောင့် မြေပဲ ၁ ပိဿာ 1200 ZayHnone 2019-03-18
ဝါ ဝါ ၁ ပိဿာ 1350 - 1400 ZayHnone 2019-03-18
ပဲဒီစိမ်း ပဲ ၁ တင်း 35000 ZayHnone 2019-03-18
ဆီဆံအကျ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ပဲတောင့်စို မြေပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲစဉ်းငုံဟောင်း ပဲ ၁တင်း 10000 - 12500 ZayHnone 2019-03-18
ပဲစဉ်းငုံနီဟောင်း ပဲ ၁တင်း 21500 ZayHnone 2019-03-18
ဘိုကိတ်ဖြူ ပဲ ၁တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5800 ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6600 ZayHnone 2019-03-18
စားအုံးဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1620-1640 ZayHnone 2019-03-18
မြေပဲလုံးဆံနီ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
မြေပဲလုံးဆံဖြူ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2900-2750 ZayHnone 2019-03-18
မြေပဲဆီဆံဖြူ ဆီ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းနက် နှမ်း ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းနီ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းညို နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပန်းနှမ်း နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18