Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1640 - 1650 ZayHnone 2019-01-22
ကုခြမ်း (V2) ပဲ ၁ ပိဿာ 1550 ZayHnone 2019-01-22
ကုခြမ်း (ထိုင်ဝမ်) ပဲ ၁ ပိဿာ 1700 ZayHnone 2019-01-22
ကုခြမ်း (၉၂၉) ပဲ ၁ ပိဿာ 1600 ZayHnone 2019-01-22
ကုခြမ်း (ဗမာ) ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ရာဇာခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ 3550 ZayHnone 2019-01-22
မတ်ခြမ်း / လုံးချွတ် ပဲ ၁ ပိဿာ 1500 - 1900 ZayHnone 2019-01-22
ပဲတီခြမ်း ပဲ ၁ ပိဿာ 2000 - 2350 ZayHnone 2019-01-22
ပဲစင်းငုံခြမ်း/လုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 1700 - 1150 ZayHnone 2019-01-22
ကြက်ဆူူ (ရှမ်း) သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ကြက်ဆူး (ဗမာ) သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ပဲစဉ်းငုံ ပဲ ၁ တင်း 28300 ZayHnone 2019-01-22
မတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 22000 ZayHnone 2019-01-22
ဟော်လန် ပဲ ၁ တင်း 24000 ZayHnone 2019-01-22
မြကြေး ပဲ ၁ တင်း 24000 ZayHnone 2019-01-22
ဘိုကိတ်ပြာ ပဲ ၁ တင်း 17500 ZayHnone 2019-01-22
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲလွန်းနီ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲနောက် ပဲ ၁ တင်း 30000 ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းစမှုံနက် နှမ်း ၃ တင်း 220000 - 215000 ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းစမှုံ (သစ်) နှမ်း ၃ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နှှမ်းစမှုံ (ဟောင်း) နှမ်း ၃ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းပြာသန့် နှမ်း ၃ တင်း 185000 ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းနီ နှမ်း ၃ တင်း 155000 ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၃ တင်း 155000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲကြီး ပဲ ၁ တင်း 34000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲကြီးလတ်ချော ပဲ ၁ တင်း 31000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲကြီးသေး ပဲ ၁ တင်း 30000 ZayHnone 2019-01-22
လုံးဆံဖြူ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2715 - 2700 ZayHnone 2019-01-22
လုံးဆံနီ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3025 - 3050 ZayHnone 2019-01-22
၆လတောင့် မြေပဲ ၁ ပိဿာ 1300 - 1350 ZayHnone 2019-01-22
ဝါ ဝါ ၁ ပိဿာ 1475 ZayHnone 2019-01-22
ပဲဒီစိမ်း ပဲ ၁ တင်း 35000 ZayHnone 2019-01-22
ဆီဆံအကျ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ပဲတောင့်စို မြေပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲစဉ်းငုံဟောင်း ပဲ ၁တင်း 7000 - 10500 ZayHnone 2019-01-22
ပဲစဉ်းငုံနီဟောင်း ပဲ ၁တင်း 25000 ZayHnone 2019-01-22
ဘိုကိတ်ဖြူ ပဲ ၁တင်း 18000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 5600 ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6600 ZayHnone 2019-01-22
စားအုံးဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
မြေပဲလုံးဆံနီ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3200 ZayHnone 2019-01-22
မြေပဲလုံးဆံဖြူ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 2875-2825 ZayHnone 2019-01-22
မြေပဲဆီဆံဖြူ ဆီ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းနက် နှမ်း ၁ ပိဿာ 76000-65000 ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းနီ နှမ်း ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းဝါ နှမ်း ၁ ပိဿာ 51000 ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းညို နှမ်း ၁ တင်း 51000 ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းဖြူ နှမ်း ၁ တင်း 54500-50000 ZayHnone 2019-01-22
ပန်းနှမ်း နှမ်း ၁ တင်း 19500 ZayHnone 2019-01-22