Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7050 ZayHnone 2019-10-18
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1490 ZayHnone 2019-10-18
မတ်ပဲ ပဲ ၁တင်း 29500 - 29600 ZayHnone 2019-10-18
ဧည့်မထဆန် 25%(ယွမ်) ဆန် တစ်တင်းခွဲ 92 - 95¥ ယွမ် ZayHnone 2019-10-18
ဆန်ကွဲ (B.2,3,4)(ယွမ်) ဆန် တစ်တင်းခွဲ 67 - 70¥ ယွမ် ZayHnone 2019-10-18
ပြောင်း(ယွမ်) ပြောင်း (၁)အိတ် 55 - 60¥ ယွမ် ZayHnone 2019-10-18
ရာဘာ(ယွမ်) ရာဘာ ၁ တန် 8500 - 9000¥ ယွမ် ZayHnone 2019-10-18
ဖရဲသီး(ယွမ်) ဖရဲသီး ၁ တန် 1000 - 2000¥ ယွမ် ZayHnone 2019-10-18
နာနတ်သီး(ယွမ်) နာနတ်သီး ၁ တန် 500 - 2000¥ ယွမ် ZayHnone 2019-10-18
အစေ့ထုတ်ပြောင်း ပြောင်း တစ်ပိဿာ 275 ZayHnone 2019-10-18
ဂျုံစေ့ (ရှမ်း) ဂျုံ တစ်ပိဿာ 1000 ZayHnone 2019-10-18
ပန်းနှမ်း နှမ်း တစ်ပိဿာ 1000 ZayHnone 2019-10-18
နေကြာ နေကြာ တစ်ပိဿာ 1100 ZayHnone 2019-10-18
အာလူး(အိုကေ) အာလူး တစ်ပိဿာ 900 ZayHnone 2019-10-18
အာလူး(အေဝမ်း) အာလူး တစ်ပိဿာ 650 ZayHnone 2019-10-18
အာလူး(ဆွဲသီး) အာလူး တစ်ပိဿာ 550 ZayHnone 2019-10-18
ချင်း(အစို) ချင်း တစ်ပိဿာ 2500 ZayHnone 2019-10-18
ကြက်သွန်ဖြူ(အလတ်) ကြက်သွန် တစ်ပိဿာ 2500 ZayHnone 2019-10-18
ပဲပုပ် ပဲ တစ်ပိဿာ 1300 ZayHnone 2019-10-18
ပဲစဉ်းငုံ(နီ) ပဲ တစ်ပိဿာ ZayHnone 2019-10-18
ခရမ်းချဉ်(ရှမ်း) ခရမ်းချဉ် တစ်ပိဿာ 1300 ZayHnone 2019-10-18
ဂေါ်ဖီထုပ် ဂေါ်ဖီထုပ် တစ်ထုပ် 200 ZayHnone 2019-10-18
ပန်းမုန်လာ(ရှမ်း) ပန်းမုန်လာ တစ်ပွင့် 200 ZayHnone 2019-10-18
မုန်လာဥနီ မုန်လာဥနီ တစ်ပိဿာ 1200 ZayHnone 2019-10-18
ဂေါ်ရခါးသီး ဂေါ်ရခါးသီး တစ်လုံး 45 ZayHnone 2019-10-18
ဂျူး ဂျုး တစ်ပိဿာ 750 ZayHnone 2019-10-18
ရွှေပဲသီး ရွှေပဲသီး တစ်ပိဿာ 2700 ZayHnone 2019-10-18
ဗိုလ်စားပဲ ဗိုလ်စားပဲ တစ်ပိဿာ 1500 ZayHnone 2019-10-18
နာနတ်သီး နာနတ်သီး တစ်လုံး 1200 ZayHnone 2019-10-18
ကုဝါတိုး ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ 1380 - 3900 ZayHnone 2019-10-18
V2 ပဲ ပဲ ၁ ပိဿာ 1350 - 1370 ZayHnone 2019-10-18
ပဲဘတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1350 - 1400 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းဘတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1250 - 1300 ZayHnone 2019-10-18
S1 လုံးဆံ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3900 ZayHnone 2019-10-18
S1 ဆီဆံ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3550 - 3600 ZayHnone 2019-10-18
အနီလုံးဆံ မြေပဲ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3300 ZayHnone 2019-10-18
ပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6000 - 7000 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 6500 ZayHnone 2019-10-18
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1620 - 1630 ZayHnone 2019-10-18
ထန်းလျက်လုံးလတ်ချော ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ 1450 - 1500 ZayHnone 2019-10-18
မြေပဲဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 7500 ZayHnone 2019-10-18
နှမ်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 8000 ZayHnone 2019-10-18
စားအုန်းဆီ ဆီ ၁ ပိဿာ 1610 - 1700 ZayHnone 2019-10-18
ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 700 - 800 ZayHnone 2019-10-18
မြေပဲဆံ Jနီလုံးဆံ မြေပဲ ၁ ပိဿာ 3000 - 3100 ZayHnone 2019-10-18
ကုလားပဲဝါ (ဟော်လန်) ပဲ ၁၉ ပိဿာ 26000 ZayHnone 2019-10-18
ကုလားပဲဝါ (929) ပဲ ၁၉ ပိဿာ 25700 ZayHnone 2019-10-18
ကုလားပဲဖြူကြီး (V2) ပဲ ၁၉ ပိဿာ 25800 ZayHnone 2019-10-18
ပဲပုတ် ပဲ ၁၈ ပိဿာ 18000 ZayHnone 2019-10-18
စွန်တာပြာ ပဲ ၂၀ ပိဿာ 18000 ZayHnone 2019-10-18