Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
နှမ်းဂွနှက် နှမ်း ၁ တင်း 52500 ZayHnone 2019-01-22
မုန့်ညင်းစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ဘိလပ်စေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ကြက်ဆူစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
နေကြာစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1180 ZayHnone 2019-01-22
နေကြာဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ပြောင်းဖူူးစေ့ ရိုးရိုး ပြောင်း ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ပြောင်းဖူးစေ့စီပီ ပြောင်း ၁ တင်း 8000 ZayHnone 2019-01-22
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း ၁ တင်း 12000 ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံထွက်တိုး ဂျုံ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံဖြူသန့် ဂျုံ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ထိုင်ဝမ် ပဲ ၁ တင်း 24500 ZayHnone 2019-01-22
929 ပဲ ၁ တင်း 24500 ZayHnone 2019-01-22
ကုဖြူလုံးကြီး ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲစဉ်းငုံ ပဲ ၁ တင်း 28500 ZayHnone 2019-01-22
ပဲဒီစိမ်းကြီး ပဲ ၁ တင်း 34000-30000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲဒီစိမ်းသေး ပဲ ၁ တင်း 29500 ZayHnone 2019-01-22
မတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 23000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲနီလုံးကြား ပဲ ၁ တင်း 22700 ZayHnone 2019-01-22
ပဲလွန်းပြာ ပဲ ၁ တင်း 18500 ZayHnone 2019-01-22
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲဖြူလေး ပဲ ၁ တင်း 27000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲကြီး ပဲ ၁ တင်း 24000 ZayHnone 2019-01-22
ထောပတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 41000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲယင်းဝါ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
မြေထောက်ပဲ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲနီလုံး ရိုးရိုး ပဲ ၁ တင်း 21000 ZayHnone 2019-01-22
ပုဂံပဲ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲယင်းဝါ ကြီး ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
မုံညင်းစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ပဲပုတ်စေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း 20700 ZayHnone 2019-01-22
နှမ်းဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ပြောင်းနီ ပြောင်း ၁ တင်း 10000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲနီလုံးကသည်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ဂျုံအထွက်တိုး ဂျုံ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 650 - 550 ZayHnone 2019-01-22
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 550 - 400 ZayHnone 2019-01-22
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 400 - 100 ZayHnone 2019-01-22
ကြက်သွန်ဖြူ ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1000 - 1100 ZayHnone 2019-01-22
ကြက်သွန်ဖြူ သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 800 - 900 ZayHnone 2019-01-22
V3 V7 ပဲ ၁ တင်း 22000 ZayHnone 2019-01-22
ဆီးနှမ်း နှမ်း ၁ ပိဿာ 49000 ZayHnone 2019-01-22
ပဲကြီး ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-01-22
စားတော်ပဲ (ကနေဒါ) ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-01-22
ကုလားပဲလုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 1280 - 1300 ZayHnone 2019-01-22
ကုလားပဲလုံဖြူကြီး ပဲ ၁ ပိဿာ 1265 - 1285 ZayHnone 2019-01-22
စားတော်ပဲလုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 1115 - 1185 ZayHnone 2019-01-22
စွန်တာနီ/ပြာ ပဲ ၁ ပိဿာ 1300 - 1340 ZayHnone 2019-01-22