Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
နှမ်းဂွနှက် နှမ်း ၁ တင်း 52000 ZayHnone 2019-03-18
မုန့်ညင်းစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ဘိလပ်စေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ကြက်ဆူစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နေကြာစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း 1700 ZayHnone 2019-03-18
ပဲဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ 1180 ZayHnone 2019-03-18
နေကြာဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ပြောင်းဖူူးစေ့ ရိုးရိုး ပြောင်း ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ပြောင်းဖူးစေ့စီပီ ပြောင်း ၁ တင်း 7200 ZayHnone 2019-03-18
ဆန်ပြောင်းဖြူ ပြောင်း ၁ တင်း 13000 ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံထွက်တိုး ဂျုံ ၁ တင်း 16800 ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံဖြူသန့် ဂျုံ ၁ တင်း 18500 ZayHnone 2019-03-18
ထိုင်ဝမ် ပဲ ၁ တင်း 28000 ZayHnone 2019-03-18
929 ပဲ ၁ တင်း 25000 ZayHnone 2019-03-18
ကုဖြူလုံးကြီး ပဲ ၁ တင်း 24300 ZayHnone 2019-03-18
ပဲစဉ်းငုံ ပဲ ၁ တင်း 27000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲဒီစိမ်းကြီး ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲဒီစိမ်းသေး ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
မတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲနီလုံးကြား ပဲ ၁ တင်း 19700 ZayHnone 2019-03-18
ပဲလွန်းပြာ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲလွန်းဖြူ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲဖြူလေး ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲကြီး ပဲ ၁ တင်း 25500 - 29000 ZayHnone 2019-03-18
ထောပတ်ပဲ ပဲ ၁ တင်း 37000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲယင်းဝါ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
မြေထောက်ပဲ ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲနီလုံး ရိုးရိုး ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပုဂံပဲ ပဲ ၁ တင်း 38000 ZayHnone 2019-03-18
ပဲယင်းဝါ ကြီး ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
မုံညင်းစေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ပဲပုတ်စေ့ သီးနှံစေ့ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
နှမ်းဖတ် သီးနှံဖတ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ပြောင်းနီ ပြောင်း ၁ တင်း 10300 ZayHnone 2019-03-18
ပဲနီလုံးကသည်း ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ဂျုံအထွက်တိုး ဂျုံ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 400 - 450 ZayHnone 2019-03-18
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်လတ် ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 350 - 400 ZayHnone 2019-03-18
ကြက်သွန်နီ ဂျွန်သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 100 - 350 ZayHnone 2019-03-18
ကြက်သွန်ဖြူ ကြီး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1000 - 1100 ZayHnone 2019-03-18
ကြက်သွန်ဖြူ သေး ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 300 - 800 ZayHnone 2019-03-18
V3 V7 ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ဆီးနှမ်း နှမ်း ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ပဲကြီး ပဲ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
စားတော်ပဲ (ကနေဒါ) ပဲ ၁ တင်း ZayHnone 2019-03-18
ကုလားပဲလုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 1465 - 1500 ZayHnone 2019-03-18
ကုလားပဲလုံဖြူကြီး ပဲ ၁ ပိဿာ 1215 - 1285 ZayHnone 2019-03-18
စားတော်ပဲလုံး ပဲ ၁ ပိဿာ 1180 - 1200 ZayHnone 2019-03-18
စွန်တာနီ/ပြာ ပဲ ၁ ပိဿာ 1215 - 1270 ZayHnone 2019-03-18