Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ကြူကုတ် (လတ်)(ကြက်သွန်ဖြူ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1975 ZayHnone 2019-03-18
တောင်ကြီး ထူး -၂(ကြက်သွန်ဖြူ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 500 ZayHnone 2019-03-18
တောင်ကြီး ထူး - ၃(ကြက်သွန်ဖြူ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 700 ZayHnone 2019-03-18
တောင်ကြီး ထူး - ၄(ကြက်သွန်ဖြူ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1100 ZayHnone 2019-03-18
တောင်ကြီး ထူး - ၅(ကြက်သွန်ဖြူ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1400 ZayHnone 2019-03-18
အောင်ပန်း ထူး - ၂(ကြက်သွန်ဖြူ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 600 ZayHnone 2019-03-18
အောင်ပန်း ထူး - ၃(ကြက်သွန်ဖြူ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 800 ZayHnone 2019-03-18
အောင်ပန်း ထူး - ၄(ကြက်သွန်ဖြူ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1200 ZayHnone 2019-03-18
အောင်ပန်း ထူး - ၅(ကြက်သွန်ဖြူ) ကြက်သွန် ၁ ပိဿာ 1500 ZayHnone 2019-03-18
ငြုပ်ပွ (ဆင်ဖြူကျွန်း) ငရုပ် ၁ ပိဿာ 7000 - 7500 ZayHnone 2019-03-18
ငြုုပ်ပွ (စိမ်းစား) ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
မြစ်ဝ (ပု) ငြုပ် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
မြစ်ဝ (ရှည်)ငြုပ် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
အိန္ဒိယ (ရှည်)ငြုပ် ငရုပ် ၁ ပိဿာ 4200 - 4250 ZayHnone 2019-03-18
အိမ်မဲငြုပ် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ဒီမွန် (မိုးထောင်)ငြုပ် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ပန်းတနော် ရှည်ငြုပ် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ညောင်ရမ်းမိုုးထောင်ငြုပ် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
နယ်သာလန်ငြုပ် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ကျောက်ဆည်မိုးထောင်ငြုပ် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
မြစ်၀ (ဒီမွန်)ငြုပ် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
သဲတော (ဒီမွန်)ငြုပ် ငရုပ် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
တောင်သာ (ဝဲ) ထန်းလျက် ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
တောင်သာ ချောထန်းလျက် ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
တောင်သာ (မလိုင်)ထန်းလျက် ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
တောင်သာ (ကြမ်း)ထန်းလျက် ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
တောင်သာ (ကြံသကာ) ကြံသကာ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ညောင်ဦးအဖြူထန်းလျက် ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ညောင်ဦး(ကြံ)ရောထန်းလျက် ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ညောင်ဦးကြံ (ဝဲ)ထန်းလျက် ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ရေစကြိုဝမ်းဖြူထန်းလျက် ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ပခုက္ကူ အကြမ်းထန်းလျက် ထန်းလျက် ၁ ပိဿာ 1450 ZayHnone 2019-03-18
ကြံသကာ အဖြူ ကြံသကာ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ကြံသကာ(အိတ်)ဖြူ (ကျိုး၊ကြေ) ကြံသကာ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ကြံသကာ(အိတ်) လတ် ကြံသကာ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ကြံသကာ (ပုံး) ကြံသကာ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
ကြံံသကာ (အိတ်ဖြူ) ကြံသကာ ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
မန်ကျည်းသီး (သန့်) မန်ကျည်း ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
မန်ကျည်းသီး (ထုပတ်) မန်ကျည်း ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
မန်ကျည်းသီး (ရိုးရိုး) မန်ကျည်း ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
မန်ကျည်းသီး (ပွင့်ကပ်) မန်ကျည်း ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
မန်ကျည်းသီး (ဒါးဇင်း) မန်ကျည်း ၁ ပိဿာ 1150 ZayHnone 2019-03-18
သကြားအဖြူ (မြန်မာ) သကြား ၁ ပိဿာ 1100 - 1200 ZayHnone 2019-03-18
သကြား(ယိုးဒယား) သကြား ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
သကြားဖြူ(ပါကစ္စတန်) သကြား ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
သကြားအဖြူ(အိန္ဒိယ) သကြား ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
သကြားအဖြူ (ဘရာဇီး) သကြား ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
သကြား (ကိုလံဗီယာ) သကြား ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
သကြား (ယူကရိန်း) သကြား ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18
သကြား (U.A.E) သကြား ၁ ပိဿာ ZayHnone 2019-03-18