Market Price


အမျိုးအစား သီးနှံအုပ်စု ရေတွက်ပုံ
(ယူနစ်)
နိမ့်/မြင့် ဈေးနှုန်း
(ကျပ်)
မှတ်ချက် သတင်း ရင်းမြစ် ရက်စွဲ
ပဲပုတ် (ရှမ်း) ပဲ တစ်အိတ် ၄၆၀၀၀ မှ ၅၈၀၀၀ AMIA 2019-07-17
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 7000 AMIA 2019-07-17
စားအုန်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 1480 AMIA 2019-07-17
စွန်တာပြာ ပဲ တစ်အိတ် ၆၀၀၀၀ မှ ၆၁၅၀၀ သစ် AMIA 2019-07-17
နံနံစေ့ သီးနှံစေ့ ၈ ပိဿာ ၁၂၅၀၀ မှ ၁၃၅၀၀ AMIA 2019-07-17
စမုန်စပါး သီးနှံစေ့ တစ်ပိဿာ ၂၅၀၀ မှ ၂၆၀၀ AMIA 2019-07-17
ကြက်ဆူ သီးနှံစေ့ ၃၆ ပိဿာ 60000 AMIA 2019-07-17
ပဲဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ ၅၅၀၀ မှ ၆၀၀၀ AMIA 2019-07-17
နှမ်းဆီ ဆီ တစ်ပိဿာ 6500 AMIA 2019-07-17
ဆား ဆား ၂၅ အိတ် 15500 ပိသာ ၅၀ AMIA 2019-07-17
ပဲနီပြား ပြောင်း တစ်ပိဿာ ၁၁၀၀ မှ ၁၄၀၀ ဆောင်း AMIA 2019-07-17
ပဲလွမ်းပြာ ပဲ တစ်ပိဿာ 19500 သစ် AMIA 2019-07-17
ပြောင်းနီ ပြောင်း တစ်တင်း 10200 AMIA 2019-07-17
မြေပဲလုံးဆံနီ မြေပဲ တစ်ပိဿာ ၃၈၅၀ မှ ၃၉၀၀ AMIA 2019-07-17
မြေပဲလုံးဆံဖြူ မြေပဲ တစ်ပိဿာ ၃၇၀၀ မှ ၃၇၅၀ AMIA 2019-07-17
နှမ်းနီ နှမ်း တစ်အိတ် 160000 AMIA 2019-07-17
နှမ်းပြာ နှမ်း တစ်အိတ် 180000 AMIA 2019-07-17
ဝါ ဝါ တစ်ပိဿာ 1450 AMIA 2019-07-17
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 920000 AMIA 2019-07-17
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 41000 AMIA 2019-07-17
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 598000 AMIA 2019-07-17
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 24500 AMIA 2019-07-17
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 920000 AMIA 2019-07-17
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 44000 AMIA 2019-07-17
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 607000 AMIA 2019-07-17
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 24000 AMIA 2019-07-17
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 893000 AMIA 2019-07-17
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 41000 AMIA 2019-07-17
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 561000 AMIA 2019-07-17
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 24000 AMIA 2019-07-17
ပေါ်ဆန်း(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 902000 AMIA 2019-07-17
ပေါ်ဆန်း(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 41000 AMIA 2019-07-17
ဧည့်မထ(စပါး) စပါး တင်း၁၀၀ 561000 AMIA 2019-07-17
ဧည့်မထ(ဆန်) ဆန် တစ်အိတ် 24000 AMIA 2019-07-17
မုန်လာဥ မုန်လာဥ တစ်ပိဿာ 1000 AMIA 2019-07-17
ရွှေပဲသီး ရွှေပဲသီး တစ်ပိဿာ 3000 AMIA 2019-07-17
ပန်းဂေါ်ဖီ ပန်းဂေါ်ဖီ တစ်ပွင့် 300 AMIA 2019-07-17
ဂေါ်ဖီထုတ် ဂေါ်ဖီထုတ် တစ်ထုတ် 400 AMIA 2019-07-17
ခရမ်းချဉ်သီး ခရမ်းချဉ်သီး တစ်ပိဿာ 900 AMIA 2019-07-17
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 850 ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-07-17
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 900 ဒေါ်ကြည် ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-07-17
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 920 မမိုးဇံ ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-07-17
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 920 မမိုးဇံ ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-07-17
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 900 ဒေါ်နု ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-07-17
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 850 ဒေါ်နု ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-07-17
ရာဘာ (နေလှန်း) ရာဘာ ၁ ပေါင် 910 Fu Xing Brothers ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-07-17
ရာဘာ (RSS 3) ရာဘာ ၁ ပေါင် 910 Fu Xing Brothers ရာဘာရောင်းဝယ်ရေး 2019-07-17
ရာဘာ(အဖွင့်ဈေး/ယမ်း) ရာဘာ ၁ကီလိုဂရမ် 202 ဂျပန်(TOCOM) 2019-07-17
ရာဘာ(ပိတ်ဈေး/ယမ်း) ရာဘာ ၁ကီလိုဂရမ် 205 ဂျပန်(TOCOM) 2019-07-17
ရာဘာ(အဖွင့်ဈေး/ဝမ်) ရာဘာ ၁မက်ထရစ်တန် 11220 တရုတ်(SHFE) 2019-07-17