တောင်သူအကျိုးပြု တီဗွီ/ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ

တောင်သူများအတွက် ထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိသော အစီအစဉ်များကို အချိန်မှီသီရှိနိုင်ရန်အတွက် ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ ကြည့်ဖြစ်ပါက အမှန်ခြစ်လေးအား ခြစ်ပေးပါ။ ထို့နောက် စစ်တမ်းတွင် မေးခွန်းများကို ကူညီဖြေဆိုပေးခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ထုတ်လွင့်မှုအစီအစဉ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်အတွက် အထောက်အကူများစွာ ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်လွှင့်မည့်နေ့ ထုတ်လွှင့်မည့် အချိန် အစီအစဉ် တီဗီ/ ရေဒီယို ကြည့်ဖြစ်/ မကြည့်ဖြစ်
2019-01-19 06:50:00 AM ဂျူးစိုက်မြေသို့ ခရီးတစ်ခေါက် (စိုက်ပျိုးနည်း) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-19 07:00:00 AM "ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ကျန်းမာရေး" စပျစ်သီး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-19 07:10:00 AM ဒို့ခေတ်ရောက်ပြီ GAP (စိုက်ပျိုးရေး မှတ်တမ်းတင်) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-19 07:35:00 AM ကျေးလက်လူမှုဘဝမြင့်တင်ဖို့....ခွာနာလျှာနာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံကြပါစို့ (မွေးမြူရေးမှတ်တမ်းတင်) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-19 07:55:00 AM ထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်သိမှတ်စရာမြန့်မာရော်ဘာ (စိုက်ပျိုးရေး အင်တာဗျူး) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-19 08:00:00 AM The Farmer - ကြယ်ပဲ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-19 08:25:00 AM ခေတ်မီတွေးမြင်နည်းသစ်ထွင် ငါးမွေးမြူလျှင် စားပင်စိုက် (အပိုင်း - ၂) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-19 08:40:00 AM တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းပါအစဉ် လန်ပိအဏ္ဏဝါအမျိုးသားဉယျာဉ် (မြိတ်ကျွန်းစုများဆီသို့) (အပိုင်း - ၁) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-19 09:00:00 AM မျိုးစေ့တစ်စေ့၏ တန်ဖိုး (စိုက်ပျိုးရေး ဇာတ်လမ်းတို) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-19 09:20:00 AM စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးရန် သုတေသနအခြေခံ (စိုက်ပျိုးရေး အင်တာဗျူး) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-19 09:40:00 AM ပန်းနေကြာ (စိုက်ပျိုးရေး မှတ်တမ်းတင်) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-19 09:50:00 AM လေ့လာထိုက်စွာကုလားပဲမျိုးရွေးချယ်ပွဲမှာ (စိုက်ပျိုးရေး အင်တာဗျူး) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-19 10:00:00 AM အပိတ်တီးလုံး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-20 06:02:00 AM တောင်သူလယ်သမားရေးရာသတင်းနှင့် မိုးလေဝသ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-20 06:15:00 AM အားပေးကူညီဆောင်ရွက် တောင်သူ့အတွက် (စိုက်ပျိုးရေး အင်တာဗျူး) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-20 06:30:00 AM မျိုးသစ်များထုတ်လုပ်အစဉ် တောင်သူများအတွက် ခတက်ချဉ် (စိုက်ပျိုးရေး မှတ်တမ်းတင်) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-20 06:50:00 AM စပါးအထွက်တိုးစေဖို့ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်စို့ (ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ခြွေလှေ့ခြင်း) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-20 07:00:00 AM "စိုက်ပျိုးရေးရာအဖြေရှာ" ကျေးရွာများဖွံ့ဖြိုးဖို့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများမွေးထုတ်စို့ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-20 07:25:00 AM ဘက်စုံသီးနှံပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုရေး ကြိုးပမ်းကြစို့မနှေး (စိုက်ပျိုးရေး မှတ်တမ်းတင်) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-01-20 07:40:00 AM ငါးရှဉ့်မွေးမြူပုံနည်းစနစ်အစ (မွေးမြူရေး မှတ်တမ်းတင်) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း