တောင်သူအကျိုးပြု တီဗွီ/ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ

တောင်သူများအတွက် ထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိသော အစီအစဉ်များကို အချိန်မှီသီရှိနိုင်ရန်အတွက် ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ ကြည့်ဖြစ်ပါက အမှန်ခြစ်လေးအား ခြစ်ပေးပါ။ ထို့နောက် စစ်တမ်းတွင် မေးခွန်းများကို ကူညီဖြေဆိုပေးခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ထုတ်လွင့်မှုအစီအစဉ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်အတွက် အထောက်အကူများစွာ ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်လွှင့်မည့်နေ့ ထုတ်လွှင့်မည့် အချိန် အစီအစဉ် တီဗီ/ ရေဒီယို ကြည့်ဖြစ်/ မကြည့်ဖြစ်
2019-03-12 09:00:00 AM ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ (အပိုင်း ၁ + ၂) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-12 09:20:00 AM ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများနှင့် မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေး မဟာဗျူဟာ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-12 09:45:00 AM သခင်မစွန့်တဲ့ "ဝ" ဉ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-18 06:02:00 AM တောင်သူလယ်သမားရေးရာသတင်းနှင့် မိုးလေဝသ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-18 06:15:00 AM လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ သုတေသနများ ဆောင်ရွက်ကြပါစို့ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-18 06:25:00 AM သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးစေဖို့ ကြိုကာကွယ် Shwe FM
2019-03-18 06:45:00 AM မြစ်ဧရာသက်သေတည်ကာ ပညာရှင်နှင့်တောင်သူ လက်တွဲကူကာ အတူလျောက်လှမ်းကြပါစို့ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-18 07:00:00 AM ပေါက်အင်းမျိုးစေ့ထုတ်စိုက်ကွင်းမှ တောင်သူပညာပေးနှင့် ကွင်းသရုပ်ပြပွဲ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-18 07:10:00 AM တောင်သူများအတါက် သီးနှံစုံသုတေသနပြု တပ်ကုန်းစိုက်/သု တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-18 07:25:00 AM တိုးပွားဆောင်ရွက်နိုင်ငံလက် ဖေးကူမွေးမြူတို့အတူ (ဝက်မွေးမြူရေး) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-18 07:45:00 AM မုတ်ပိုတက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်းများ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-18 08:00:00 AM The Farmer - ပဲပုပ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-18 08:20:00 AM တောင်ပေါ်ဒေသ ယာစပါးအလှ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-18 08:35:00 AM အလောင်းတော်ကဿပတောဝယ်ကျင်လည်ကျက်စား ဆင်သတ္တဝါများ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-18 09:00:00 AM မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့စပ်မျိုးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးပါမှ ပြည်ရွာဝေဖြာသာ (အပိုင်း ၁+၂) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-18 09:40:00 AM အောင်မြင်သောစမုံစိုက်ကွင်း Shwe FM
2019-03-18 09:50:00 AM အညာတမာနှင့် အသုံးအဖြာဖြာ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-19 06:02:00 AM တောင်သူလယ်သမားရေးရာသတင်းနှင့်မိုးလေဝသ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-19 06:15:00 AM သီးထပ်စွမ်းအားဝင်ငွေတိုး သက်တမ်းတိုစပါးမျိုး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-03-19 06:25:00 AM စိုက်ပျိုးရေးသုတေသန ဦးစီးဌာန၏ သတင်းရတုနှင့် (၆၅)နှစ်ပြည့် သုတေသန ခရီး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း