တောင်သူအကျိုးပြု တီဗွီ/ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ

တောင်သူများအတွက် ထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိသော အစီအစဉ်များကို အချိန်မှီသီရှိနိုင်ရန်အတွက် ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ ကြည့်ဖြစ်ပါက အမှန်ခြစ်လေးအား ခြစ်ပေးပါ။ ထို့နောက် စစ်တမ်းတွင် မေးခွန်းများကို ကူညီဖြေဆိုပေးခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ထုတ်လွင့်မှုအစီအစဉ်များ ပိုမိုကောင်းမွန်လာရန်အတွက် အထောက်အကူများစွာ ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်လွှင့်မည့်နေ့ ထုတ်လွှင့်မည့် အချိန် အစီအစဉ် တီဗီ/ ရေဒီယို ကြည့်ဖြစ်/ မကြည့်ဖြစ်
2019-07-12 08:55:00 AM ကြိုးစားဖွေရှာ ဝမ်းတစ်ထွာ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-07-12 09:00:00 AM ခံတက်ချဉ်စိုက်ကွင်းသို့အလည်တစ်ခေါက် တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-07-12 09:15:00 AM စီးပွားဖြစ်ဖို့အသုံးပြုလာ ဇီဝနည်းပညာ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-07-12 09:30:00 AM ဆည်ရေးရရင်လယ်မြေအလှဆင်မယ် (တေးရေး-ရေနံ့သာဝင်းမောင်၊ ဆို - ဆွေဆွေဝင့်ဝါ) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-07-12 09:40:00 AM သတိပြုကာကွယ်ဆစ်ပိုးအန္တရာယ် တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-07-12 09:50:00 AM ဆည်ရေးအားထားမျိုးစပါးစံပြလုပ်ဆောင်အား (ကောလင်းဒေသ) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2019-07-12 10:00:00 AM အပိတ်တီးလုံး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း