ထုတ်လွှင့်မည့်နေ့ ထုတ်လွှင့်မည့် အချိန် အစီအစဉ် တီဗီ/ ရေဒီယို
2018-02-08 08:00:00 AM The Farmer - ကောက်ရိုးမှို စိုက်ပျိုးရေး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-08 07:50:00 AM စိုက်ပျိုးရေး အင်တာဗျူး- မောရှမ်းနယ်မှ စတော်ဘယ်ရီ လွမ်းစေဖို့ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-08 07:35:00 AM မွေးမြူရေးမှတ်တမ်းတင် - ရေသယံဇာတများကို အခြေပြုလျက် တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-08 07:30:00 AM စိုက်ပျိုးရေး တေး - သာယာလှပ တောင်သူ ဘဝ (တေးရေး - မူမူဆွေ) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-08 07:20:00 AM စိုက်ပျိုးရေး မှတ်တမ်းတင် - အာလူးစိုက်ပျိုးရေး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-08 06:45:00 AM စိုက်ပျိုးရေး အင်တာဗျူး-ပဲမျိုးစုံ တိုးတက်ထုတ်လုပ်မှု မြင့်မားဖို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြပါစို့ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-08 06:40:00 AM စိုက်ပျိုးရေးတေး- တိုင်းအခြေပြည်အမြစ် လယ်ယာဂဏ္ဍ တစ်ခန်းသစ် (နှစ်သိမ့်ဆေး) (တေးရေး-လက်ပံတန်း အေးသန်း) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-08 06:35:00 AM စိုက်ပျိုးရေး မှတ်တမ်းတင်-ကျန်းမာသုခ ဝင်ငွေရတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးတည်ထောင်စို့ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-08 06:20:00 AM စိုက်ပျိုးရေး အင်တာဗျူး-အလှဝေဖြာ စပါးရွှေဝါ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-08 06:00:00 AM တောင်သူလယ်သမား ရေးရာနှင့် မိုးလေဝသ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-07 09:50:00 AM စိုက်ပျိုးရေးအင်တာဗျူး-လှပဝေစီမြောက်ချောကုန်းနှင်းဆီ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-07 09:35:00 AM စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တမ်းတင်-ပိုးစာစိုက်ပျိုးဝင်ငွေတိုး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-07 09:30:00 AM စိုက်ပျိုးရေးတေး-စက်မှုလယ်ယာတစ်ခေတ်ရွှေဖြစ်ပြီ (နှစ်သိမ့်ဆု) (တေးရေး-ကိုကြီးဖေ-သုဝဏ္ဏ) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-07 09:15:00 AM စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တမ်းတင်-တောင်သူများအတွက် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မြန်မာ့သရက် တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-07 09:00:00 AM ဇာတ်လမ်းတို-''စာသင်ခန်းမှသည် လယ်တောဆီ'' ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရမှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အာဟာရ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-07 08:50:00 AM စိုက်ပျိုးရေးအင်တာဗျူး-လေ့လာထိုက်စွာ ကုလားပဲမျိုး ရွေးချယ်ပွဲမှာ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-07 08:45:00 AM သစ်တောတေး-ကမ္ဘာမြေပေါ် နေထိုင်ခြင်း(ဇင်မင်းခန့်နှင့် အဖွဲ့) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-07 08:35:00 AM သစ်တောမှတ်တမ်းတင်-တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းပါ အစဉ် လန်ပိအဏ္ဏဝါ အမျိုးသား ဉယျာဉ် (မြိတ်ကျွန်းစုများဆီသို့) အပိုင်း-၁ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-07 08:20:00 AM စိုက်ပျိုးရေး(Talk show)-''ခေတ်မီမီ အရည်အသွေးကောင်း ရောင်းပန်းလှ'' ကော်ဖီပျိုးပင်မှ ကော်ဖီထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-07 08:15:00 AM စိုက်ပျိုးရေးတေး-စက်မှုလယ်ယာစနစ်နဲ့ရွှေဖြစ်တဲ့ တို့ကျေးရွာ(နှစ်သိမ့်ဆု)(တေးရေး-မို့မို့ကျော်လွင်) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း