၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်မှ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ Tokyo University of Agriculture and Technology မှ Applied Biological Resource Science အထူးပြု စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း နေပြည်တော်တစ်ဝိုက် ပျိုးဉယျာဉ်ခြံများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းတွင် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သဘာဝစိုက်ပျိုးနည်းများ ရာသီဉတုပြောင်းလဲခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော ဆောင်းပါးများကို ဘာသာပြန်ရေးသားပါသည်။