အောက်မေ့သတိရလျက် E major ကျောင်းဆင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးအရောင်းဆေးဆိုင် ၈ နှစ် အတွေ့အကြံရှိခဲ့၊ ယခုလက်ရှိ East West Seed Myanmar (မြားနီမျိုးစေ့) ကုမ္ပဏီတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ၂ လပိုင်းမှ စတင်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ရခိုင်၊ မကွေး၊ နေပြည်တော်နှင့် မန္တလေး ဝန်းကျင်တွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းပညာပေး လုပ်ငန်းများလည်း ဆောက်ရွက်နေသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။