ကိုရန်နောင်စိုးသည် စလင်းမြို့နယ်ထဲမှ တောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများကို လေ့လာကာ လက်တွေ့ စမ်းသပ် အသုံးချနေသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။