ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် နောက်ဆုံးနှစ် တက်ရောက်နေပြီး ယခုလက်ရှိ အချိန်တွင် အစိမ်းရောင်လမ်းသို့ စိုက်ပျိုးရေး စာမူများ ပေးပို့လျက်ရှိပါသည်။