ပိန္နဲ စိုက်ပျိုးနည်း

Download ( 342,51 KB ) ဤစာအုပ် ရယူသွားသူ ( 118 ) ယောက်

ပိန္နဲ စိုက်ပျိုးနည်း စာစောင်အား myanmar.humanitarianinfo.org မှ ကူးယူ ဖော်ပြထားပါသည်။ စစိုက်သည့်အချိန်မှ ရိတ်သိမ်းချိန်ထိ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ ရေးသားထားသည့်အတွက် စိုက်ပျိုးသူများအတွက် အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ myanmar.humanitarianinfo.org ကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ကြိုးစားလျက်အစိမ်းရောင်လမ်း အဖွဲ့

ပိန္နဲ စိုက်ပျိုးနည်း