ဖောငမြောင်တောင် ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

အခမဲ့ ရယူပါ (4.00 MB)

ဖောငမြောင်တောင် ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း

    ဖောငမြောင်တောင် ကျရောက်ဖျက်ဆီးပုံ၊ လက်ရှိကာကွယ်နှိမ်နင်းနေမှုများ၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနှင့် ထိရောက်သော ဖောငမြောင်တောင် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများကို တောင်သူများ လေ့လာသိရှိနိုင်စေရန် ဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖောငမြောင်တောင် ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်း လက်စွဲစာအုပ်သည် ကုလသမ္မဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ ၏ "ဖောငမြောင်တောင်ကျရောက်ဖျက်ဆီးမှု လျော့ချရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ ဖော်ထုတ်ရေး" အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 

    တောင်သူများ ဗဟုသုတရရှိစေဖို့အတွက် အသုံးပြုခွင့်ပေးသော ကုလသမ္မဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့  ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။

မှတ်ချက်။    စာအုပ်အရွယ်အစားမှာ (၄) မက်ဂါဘိုက်ရှိပါသည်။