ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု စံချိန်စံညွှန်းများ

အခမဲ့ ရယူပါ (597.96 KB)

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု စံချိန်စံညွှန်းများ

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု စံချိန်စံညွှန်းမှာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆန်စပါးထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။ စံချိန်စံညွှန်းများသည် အထွက်နှုန်းတွက်သာမက ရာသီဉတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်၊ အရင်းအမြစ်များ နှင့် စျေးကွက်များကိုပါ သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အစိမ်းရောင်လမ်းမှ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု စံချိန်စံညွှန်းများ စာအုပ်ကို စာအုပ်စင်ကဏ္ဍတွင် Helvetas Myanmar ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တောင်သူများအကျိုးရှိစေရန် တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ စာအုပ်ပေးပို့ပေးပါသော Helvetas Myanmar အား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

မှတ်ချက်။       ။ စာအုပ်အရွယ်အစားမှာ (၅၉၇.၉၆) ကီလိုဘိုက်သာရှိပါသည်။