စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့၏ သတင်းလွှာ

Photo -

စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖြဲ႕ (FSWG) ရဲ့ သတင်းလွှာလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ FSWG အဖွဲ့ဟာ စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး INGO ၃၃ ဖွဲ့၊ LNGO ၂၇ ဖွဲ့၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၆၂ ဖွဲ့၊ စိတ်ဝင်စားသူ ၃၉ ဦးတို့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းမှာ Green Way ကလည်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ယခုဆောင်းပါးက သင့်အတွက် အသုံးဝင်ပါသလား?

  စကားပုံ  

"နတ်တော်၊ ပြာသို ကြံဖျားချို"