ဗက်တီဗာမြက် မျိုးရရှိနိုင်သည့် နေရာများ

Photo - google

အောက်ဖော်ပြပါ ဗက်တီဗာမြက် စိုက်ပျိုးသူများက မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့သို့ ပို့ဆောင်ဖြန့်ချိပေးကြပါသည်။ အခြားစိုက်ပျိုးနေသူများ ဖြန့်ချီရန်အသင့်ဖြစ်ပါက တိုးဖြည့်တင်ပေးပါမည်။

ဗက်တီဗာ မြက်မျိုးလိုအပ်ပါက အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

- ရန်ကုန် - ဦးဆန်းဝင်း ၀၉၇၉၅၄၂၉၆၉/ ၀၉၇၈၆၁၆၂၄၀၆ (အအူပင်၊ သံလျင်၊ မကွေး၊ နေပြည်တော် ခြံများ

- ဘော်ဆိုင်း - ဒေါ်မျိုးမျိုးရီ ၀၉၄၂၅၀၀၁၉၇၃/၀၉၇၈၆၁၆၂၄၀၆ (ဘော်ဆိုင်း၊ ဟဲဟိုး)

- ရွှေဘို - ဦးစောသက်ခိုင်ဝင်း ၀၉၂၀၅၂၁၉၀ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုး၊ ဆည်းမြောင်းနှင့် ရေအသုံးချရေးဦးစီးဌာန (ထိန်းသိမ်းရေး)၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့။

- ညောင်ရွှေ - ဦးစိုးလွင် ၀၉၄၂၈၃၁၀၆၉၈ အင်းလေးခေါင်တိုင် သစ်တောဝင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်။

လက်ရှိဗက်တီဗာမြက်စိုက်ပျိုးထားပြီး မျိုးရရှိနိုင်မည့်ခြံများကို ထပ်မံ ဖော်ပြပေးပါမည်။ 

Source - Vetiver Myanmar Network မြန်မာဗက်တီဗာကွန်ရက်

 

 

 

 ယခုဆောင်းပါးက သင့်အတွက် အသုံးဝင်ပါသလား?

  စကားပုံ  

"မြေစမ်းခရမ်းပျိုး"