မှိုမျိုးစုံ မွေးမြူစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နည်းသင်တန်း

12/09/2019 14:00 PM တွင် စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန မှ ရေးသား ပြီး စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန စိုက်ပျိုးရေးဉီးစီးဌာန မှ ပေးပို့ထားပါသည်။

၁။ သင်တန်းဖွင့်မည့်ရက်များ

(က) အမှတ်စဉ် (၅/ ၂၀၁၉) - ၁၇.၉.၂၀၁၉ မှ ၂၃.၉.၂၀၁၉ ရက်ထိ

(ခ) သင်တန်းချိန် - ၉:၀၀ နာရီမှ ၄:၀၀ နာရီထိ

၂။ သင်တန်းပို့ချမည့် ဘာသာရပ်များ - မှိုမျိုးစုံမွေးမြူစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နည်းများ

၃။ သင်တန်းကြေး - အခမဲ့ (သင်တန်းကာလတွင် ဌာနမှ သင်တန်းဆောင်တွင် အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပြုပါမည်။)

၄။ စားစရိတ်၊ သင်တန်းမှတ်စု၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပြင်ပမှိုခြံလေ့လာရေး - ၃၅၀၀၀/- ကျပ်

သင်တန်းကျင်းပမည့်နေရာ - စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ကော်ဖီရာသီသီးနှံဌာနခွဲ၊ ဘက်စုံစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစခန်း (၁၀ မိုင်) သင်တန်းကျောင်း၊ ဟံသာဝတီဂေါက်ကွင်းရှေ့၊ ပဲခူးမြို့နယ်။

ဆက်သွယ်ရန် - ၀၉- ၇၇၅၀၈၂၈၂၄၊ ၀၉-၂၅၄၂၃၃၇၈၉၊ ၀၉၄၂၀၁၇၇၁၁၅၊ ၀၉-၂၅၀၄၆၆၄၄၁