ဒန့်သလွန်သီးကို ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဝယ်ယူရန်ကမ်းလှမ်းထား

AMIA     12/03/2019 18:00 PM     Content Provider - Greenovator
Photo - drumstick tree

ပြည်တွင်းမှ ဒန့်သလွန်သီးကို ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဝယ်ယူရန်ကမ်းလှမ်းမှုများ ရှိနေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဒန့်သလွန်သီးနှင့် ရဲယိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများ အစုအဖွဲ့(ယာယီ)မှ သတင်းရရှိသည်။

သတင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရန်ယခုဆောင်းပါးက သင့်အတွက် အသုံးဝင်ပါသလား?

  စကားပုံ  

"ငရုတ်တစ်လှမ်း ခရမ်းတစ်ခုန်"