ထိုင်းနှံစားပြောင်းနီတစ်မျိုး ဗီယက်နမ်ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်နိုင်

Photo -

ထိုင်းမှ နှံစားပြောင်းနီတစ်မျိုးသည် မကြာမီက ဗီယက်နမ်ဈေးကွက်သို့ထိုးဖောက်လာနိုင်ပြီး စားသုံးသူများသာမက စိုက်ပျိုးသူများကိုပါ ဆွဲဆောင်လာနိုင်သည်။ ရူဘီကွင်းဟု အမည်ရသည့် ယင်းနှံစားပြောင်းနီကို ဗီယက်နမ်ဈေးကွက်တွင် တရားဝင်ရောင်းချခွင့် ရရှိထားပြီဖြစ်သည်။

သတင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရန်ယခုဆောင်းပါးက သင့်အတွက် အသုံးဝင်ပါသလား?

  စကားပုံ  

ကျူး၊ လာ၊ မိုးသက် ပျိုးကြဲရက်