ထုတ်လွှင့်မည့်နေ့ ထုတ်လွှင့်မည့် အချိန် အစီအစဉ် တီဗီ/ ရေဒီယို
2018-02-02 08:00:00 AM The Farmer-စီးပွားဖြစ်သစ်ခွ စိုက်ပျိုးရေး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-02 07:50:00 AM စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တမ်းတင်-ဖြုတ်ပိုး(အပိုင်း-၅) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-02 06:35:00 AM မွေးမြူရေးအင်တာဗျူး-တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်း ကောက်ယူရေး ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ပေး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-02 07:30:00 AM စိုက်ပျိုးရေးတေး-တိရစ္ဆာန်ကောင်ရေစာရင်း ကောက်ယူကြပါစို့-၁ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-02 07:15:00 AM စိုက်ပျိုးရေးအင်တာဗျူး-အပူပိုင်းဒေသပဲမျိုးစုံတိုးတက်ထုတ်လုပ်ရေးဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-02 07:00:00 AM စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တမ်းတင်-မျှော်လင့်ချက် အလင်းရောင် တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-02 06:45:00 AM စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တမ်းတင်-ဒေသနှင့် ကိုက်ညီသော စိုက်ပျိုးနည်း တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-02 06:40:00 AM စိုက်ပျိုးရေးတေး-ခေတ်ဆန်းချိန်တန် (တေးရေး-မောင်မောင်အေး(အင်္လကာဝတ်ရည်)) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-02 06:30:00 AM စိုက်ပျိုးရေး အင်တာဗျူး-တောင်သူများချမ်းသာဖို့ ပြောင်းမျိုးကောင်းများ စိုက်ကြစို့ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-03-02 06:15:00 AM စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တမ်းတင်-စက်မှုလယ်ယာရှင် ခေတ်မှီစိုက်ပျိုးပြည်အကျိုး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-01 09:50:00 AM စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တမ်းတင်-စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာကဏ္ဍသစ်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အစ္စရေး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-01 09:40:00 AM စိုက်ပျိုးရေးတေး-ချွေးနှင့်မြောနေ တောင်သူမြေ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-01 09:25:00 AM စိုက်ပျိုးရေး အင်တာဗျူး-စလင်းမြို့မှ အာလူးခင်း တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-01 09:00:00 AM ဇာတ်လမ်းတို-တစ်ဧကတစ်လီ=? တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-01 08:55:00 AM သစ်တောတေး-သစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့ တန်ဖိုး(ဟဲလေး) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-01 08:40:00 AM သစ်တော အင်တာဗျူး-တန်ဖိုမြင့်သစ်များ မပြုန်းတီးရေး လူသုံးနည်းသစ်များ သုံးစွဲပေး တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-01 08:30:00 AM စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တမ်းတင်-ဖြုတ်ပိုး(အပိုင်း-၄) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-01 08:25:00 AM စိုက်ပျိုးရေးတေး-တောင်သူလယ်သမားခေတ်ရောက်ပြီ(ရေး-ကေတုဝင်းထွတ်၊ ဆို-တက္ကသိုလ်ကိုကိုဇော်၊ ဝိုင်းလမင်းအောင်) တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-01 08:00:00 AM The Farmer-ငါးမွေးမြူရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း
2018-02-01 07:45:00 AM စိုက်ပျိုးရေး အင်တာဗျူး-အနာဂတ်လှသော ပိန်းဥ တောင်သူလယ်သမား ရုပ်သံလိုင်း