နဂါးမောက်စိုက်ပျိုးနည်း - ကျော်နိုင်

အခမဲ့ ရယူပါ (8.20 MB)

နဂါးမောက်စိုက်ပျိုးနည်း - ကျော်နိုင်

ကိုယ်တိုင် စိုက်ပျိုးခြင်းရာမှ ရရှိသော အတွေ့အကြုံများကို စာဖတ်သူတို့ သိရှိစေရန် ပြန်လည် ဝေမျှ ထားသော နဂါးမောက်စိုက်ပျိုးနည်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများကို စုစည်းထားသော စာအုပ် ဖြစ်ပါသည်။ လေ့လာသူများအတွက် များစွာ အကျိုးပြုလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ဖော်ပြခွင့်ပြုပါသော ဦးကျော်နိုင်အား အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။

အစိမ်းရောင်လမ်း စိုက်ပျိုးနည်းပညာအဖွဲ့