လက်ဖက်ပင် စိုက်ပျိုးမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ

အခမဲ့ ရယူပါ (2.14 MB)

လက်ဖက်ပင် စိုက်ပျိုးမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ

လက်ဖက်ပင် စတင်စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်မှ  လက်ဖက်ရွက်ခူးရုံထိသာမက ကိုင်းကူးကိုင်းဆက်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး၊ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာများအပြင် စျေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် စျေးကွက်အလားအလာအကြောင်းတို့ကိုပါလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အစိမ်းရောင်လမ်း စိုက်ပျိုးရေး ဖုန်းဆော့ဝဲလ်၏ စာအုပ်စင် ကဏ္ဍမှာ လက်ဖက်ပင် စိုက်ပျိုးမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများ စာအုပ်အား mySEED Agri-Business Consulting မှ အစိမ်းရောင်လမ်း အင်တာနက် စာမျက်နှာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ဖုန်းဆော့ဝဲလ်မှတဆင့် တောင်သူများထံ ဖြန့်ဝေခွင့် ပြုထားပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ စာအုပ် အရွယ်အစားမှာ ၂.၁၄ မက်ဂါဘိုက် ဖြစ်ပါတယ်။