ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေ (မူကြမ်း)

အခမဲ့ ရယူပါ (241.12 KB)

ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေ (မူကြမ်း)

အစိမ်းရောင်လမ်း၏ စာအုပ်စင် ကဏ္ဍမှာ ပိုးသတ်ဆေး ဥပဒေ (မူကြမ်း) စာအုပ်အား စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အစိမ်းရောင်လမ်း အင်တာနက် စာမျက်နှာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး ဖုန်းဆော့ဝဲလ်မှတဆင့် တောင်သူများထံ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေခွင့် ပြုထားပါသည်။ သုံးစွဲခွင့်ပေးပါသော စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနအား အစိမ်းရောင်လမ်းမှ အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ စာအုပ် အရွယ်အစားမှာ ၂၄၁.၁၂ ကီလိုဘိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ (၁ မက်ဂါဘိုက်တောင် မရှိပါ)