ပိုးသတ်ဆေးများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနည်း

Download ဤစာအုပ် ရယူသွားသူ ( 79 ) ယောက်

ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးမျိုးသဘောသဘာဝကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန်။ ပိုးသတ်ဆေး၏ အညွှန်း၌ ပါဝင်သော လမ်းညွှန်ချက်များကို သတိပြုဖတ်တတ်စေရန်နှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရန်လိုအပ်သည်ကို သိရှိနားလည်စေရန်။ ပိုးသတ်ဆေးများကို နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ အသုံးမပြုပါက မိမိကျန်းမာရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေသည်ကို သိရှိနားလည်စေရန်။ ပိုးသတ်ဆေးရွေးချယ်မှုမှားယွင်းပါက ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသည်ကို သိရှိနားလည်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ ထုတ်ဝေထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနည်း စာအုပ်အား ဖော်ပြခွင့်ပေးပါသော winrock international အဖွဲ့အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

မှတ်ချက် ။      ။ စာအုပ်အရွယ်အစားမှာ (၁.၃၉ မက်ဂါဘိုက်သာ) ရှိပါသည်။

ပိုးသတ်ဆေးများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲနည်း