မျိုးကောင်းမျိုးသန့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပုံနည်းလမ်း

အခမဲ့ ရယူပါ (21.04 MB)

မျိုးကောင်းမျိုးသန့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပုံနည်းလမ်း

မျိုးကောင်းမျိုးသန့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေသူတောင်သူများ၊ မျိုးသန့်ထုတ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားသူတောင်သူကြီးများအတွက် ဦးဘဟိန်း (စိုက်ပျိုး) ရဲ့ စပါးအထွက်တိုးနည်းပညာအခြေခံဖြင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပုံနည်းလမ်း စာအုပ်ကို WHH နှင့် MRF အဖွဲ့များ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တောင်သူများ အသုံးဝင်စေရန်အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 

အသုံးပြုခွင့်ပေးသော WHH နှင့် MRF ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

မှတ်ချက်။      ။ စာအုပ်ကတော့ (၂၁.၀၄) မက်ဂါဘိုက်သာ ရှိပါတယ်။